Dokumentation som utvecklar förskolan

Fånga barnens utveckling och pedagogernas arbetssätt
Kursen lär dig att:
  • Arbeta metodiskt med vårt dokumentationsuppdrag
  • Använda dokumentation tillsammans med barnen
  • Reflektera och analysera som stöd för utvärdering
  • Utveckla samverkan med vårdnadshavare utifrån dokumentation

Om kursen

Dokumentationen ska skapa delaktighet, informera och utveckla. Hur ser vi då till att vår dokumentation skapar nytta? För visst dokumenterar vi! Att med bilder, filmer och texter berätta och synliggöra förskolans vardag är inte bara en del av uppdraget, det är också spännande.  Kursen ger dig möjlighet att utveckla ditt dokumenterande i relation till det systematiska kvalitetsarbetet, vårdnadshavarna och skapa delaktighet och synliggöra lärprocesser för barnen.

Innehåll

Vad är det vi ska fånga när vi dokumenterar barns lärande och utveckling?
För att dokumentationsarbetet inte ska bli övermäktigt behöver vi ha en plan. Vad ska dokumenteras och varför? Dokumentation kan ske på flera olika sätt, t.ex några ord på en post-itlapp eller att filma med lärplattan. Inget är rätt eller fel, huvudsaken är att vi fångar upp situationer i vardagsarbetet för att kunna utvecklas vidare. Det gäller både barnens utveckling och pedagogernas arbetssätt.

Hur kan vi göra barnen delaktiga i dokumentationsprocesserna?
Dokumentation är inte något som ska ske över huvudet på barnen utan tillsammans med dem. Vi tittar på metoder för hur barnen kan ”äga” sin dokumentation, dvs själva dokumentera, reflektera och analysera tillsammans med oss vuxna.

Hur använder vi dokumentationen så att den ger oss något tillbaka?  
För att dokumentation inte ska bli en separat aktivitet behöver vi stanna upp och tänka till om vårt samlade material. Vad berättar detta för oss? Lyckades vi nå vårt syfte? Saknas något i utbildningen? Dokumentationerna blir då viktiga underlag i vårt SKA-arbete. Att dokumentera är också att kommunicera, t.ex  i samverkan med  vårdnadshavarna i överlämningar och utvecklingssamtal.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som utvecklar ert dokumentationsarbete på förskolan.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

DIGITAL KURS, 19 oktober 2021
Kl 09.00-15.30 | 3.350 kr exkl moms

FULLBOKAD
Göteborg, 8 november 2021
KL 09.00-16.30 | 3.750 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 15 oktober 2021
KL 09.00-16.30 | 3.750 kr exkl moms
Boka
Malmö, 18 november 2021
Kl 09.00-16.30 | 3.750 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset för dig som träffar oss på plats.