Förskollärarens ledarskap

Leda kollegorna i tillsammansarbetet med ansvar för barnens utbildning

Det här är kursen för dig som vill växa i rollen som förskollärare. Du får fördjupad förståelse för ditt uppdrag och vad det innebär i praktiken tillsammans med kollegorna och barnen. Vi fördjupar oss i hur du leder kollegorna inom det utökade ansvaret som tillskrivs dig i styrdokumenten.

Förskolläraryrket är ett yrke i förändring

Som förskollärare har du ett utökat ansvar inom flera områden och i det ingår att leda kollegorna i det vardagliga arbetet. Den här kursen hjälper dig att tolka och förstå ditt uppdrag på djupet och ger dig användbara verktyg som underlättar ditt arbete. 

Under fortbildningen kommer vi att titta på arbetslagets gemensamma uppdrag och olika funktioner för att sedan rikta in strålkastaren på dig som förskollärare. Du får en tydlig genomgång av vad styrdokumenten har för förväntningar på dig, vad det innebär i praktiken och framför allt hur du tar dig an det utökade ansvaret på bästa sätt tillsammans med dina kollegor.

Önskar ni fortbildning på plats? Läs mer om uppdrag!

Förskollärarens professionella yrkesroll och uppdraget i praktiken

Kursen inleds med att vi ringar in uppdraget i stort och smått. Vad är det egentligen styrdokumenten förväntar sig av dig som förskollärare? Genom diskussion och reflektion i gruppen får du en djupare insikt i uppdraget och vad det innebär. Därefter tittar vi närmare på vad det innebär i vardagen, vad gör du av det ansvar som tillskrivs dig i styrdokumenten? Vilka arbetsuppgifter är det som ligger på dig och vad krävs av dig i din profession?

Att leda kollegorna och ansvara för barnens utbildning

Det utökade och förtydligade ansvaret för bland annat undervisningen gör att det inom yrkesrollen även ingår ledarskap. Alla i arbetslaget bedriver undervisning men det är du som förskollärare som har ansvaret för all undervisning som sker. Vad innebär det i praktiken? Fortbildningen ger dig verktygen du behöver för att få modet och lusten att kliva fram och leda dina kollegor i ert gemensamma arbete.

Skapa möjligheter för att fullfölja uppdraget

Det är rektors ansvar att skapa förutsättningar för dig att kunna fullfölja uppdraget, men det finns mycket som du och ditt arbetslag kan göra i ert arbete på den egna avdelningen för att skapa goda praktiska förutsättningar och möjligheter. Hur använder ni mötestid, planeringstid och reflektionstid på bästa sätt? Vi kommer byta erfarenheter, metoder och förhållningssätt för att identifiera effektiva och framgångsrika arbetssätt.

Målgrupp

Förskollärare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Göteborg, 8 november 2024
09.00 - 16.30 | 3 850 kr exkl moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 11 november 2024
Kl 09.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
Boka
Malmö, 2 april 2025
Kl 9.00-16.30 | 3 850kr exkl moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 10 april 2025
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig

 

 

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer