Funktionsvariation i förskolan

– funktionsnedsättning eller funktionsförmågor under utveckling?

Lär dig att:

  • Förstå barns olika förutsättningar och behov vid nedsatta funktionsförmågor 
  • Arbeta förebyggande och hantera svåra situationer som uppstår 
  • Bemöta barn, föräldrar och kollegor på ett utvecklande sätt

Om kursen

Barn gör alltid så gott de kan utifrån sina förmågor. Men barn utvecklas olika och i olika takt. Det som gör ett barn argt och upprört kan för ett annat barn vara det roligaste som finns. Vårt ansvar är att ge förutsättningar och skapa en tillgänglig förskola för alla barn. Så vad gör vi när de generella anpassningarna inte räcker till? När vi vridit och vänt på miljöer, möbler, förhållningssätt och bytt ut material? Fortbildningen har sin utgångspunkt i hur vi kan förstå barns olika behov utifrån dess förmågor och ger dig som pedagog en vägledning i att anpassa undervisningen och utbildningen för alla barn.

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Hur förstår vi begreppen funktionsnedsättning, -variation och -förmågor i förskolan?

Npf, adhd, autism och andra diagnoser ställs oftast inte förrän långt efter barnen lämnat förskolan, men det betyder inte att vi i förskolan inte ser svårigheterna och måste förhålla oss till dem. Vi måste förstå begreppen utifrån förskolans perspektiv och fördjupa oss i vad det innebär för oss när vi ska skapa en förskola som är tillgänglig för alla. Vi kommer att dyka djupare i de olika begreppen samt undersöka dem utifrån både ett relationellt och kategoriskt perspektiv.

Hur skapar vi en tillgänglig förskola och hur kartlägger vi behov?

En tillgänglig förskola kräver att vi undersöker, analyserar och reflekterar över barns stödbehov. Dessutom måste vi dokumentera, följa upp och utvärdera våra insatser. Vi tittar närmare på hur vi väver in stödinsatser i vardagen genom bland annat tydliggörande pedagogik för att kompensera för nedsatta funktionsförmågor så att alla barn inkluderas. Det som är nödvändigt för ett barn är bra för alla. Vidare får vi veta mer om när, varför och med vem vi kan använda verktyg som exempelvis bildstöd och tecken som stöd.

Hur förhåller jag mig själv som pedagog till barnet, föräldrar och kollegor?

Vi möter fler och fler barn med dessa, ibland utmanande, beteenden i förskolan. När vi ska stötta barnen att skapa en positiv självbild och utveckla strategier för självkontroll är vårt eget förhållningssätt och bemötande a och o. Hur pratar vi med, till och om barnet? Vilka förväntningar har vi och hur räcker vi till? Under fortbildningen diskuterar vi olika dilemman, den orättvisa rättvisan samt hur vi bemöter föräldrar i dessa frågor. 

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

Stockholm, 21 mars 2022
09.00 - 16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Göteborg, 1 april 2022
09.00 - 16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Malmö, 6 april 2022
09.00 - 16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
DIGITAL KURS, 29 april 2022
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Jag hade höga förväntningar Konkreta tips!
Kan även bokas som uppdrag

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.>>