Hållbar utveckling

– att medvetet möta de stora frågorna i förskolans vardag

Lär dig att:

  • Arbeta medvetet med hållbar utveckling i undervisningen, leken, projekt och vardagen
  • Få förståelse för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet kan innebära i förskolans utbildning
  • Utveckla metoder som leder till ett hållbart lärande

Varsamt och nyfiket – vägen till hållbar utveckling i förskolan

Skolverket skriver att hållbar utveckling inte är ett ämne utan ett perspektiv som ska genomsyra hela utbildningen. Men hur gör vi det? Hållbar utveckling har fått ett utökat utrymme i Lpfö 18 och är nu en viktig del i förskolans värdegrund. Engagemang, hopp och framtidstro ska prägla mötet mellan barnens frågor och nutidens utmaningar om frågor kring hållbar utveckling. Barn hör, ser och tar del av samma saker som vi vuxna. Det skapar tankar och idéer om hur vår gemensamma framtid kan se ut. Därför ska förskolan lyssna och möta upp barnen där intresset finns. Känslan av utmaning växer för många förskolor i takt med förståelsen att frågan är större än sopsortering och kompostering. Hur gör vi då för att omsätta läroplanens skrivningar i praktiken?  

Välkommen till en kurs där du fördjupar din förståelse kring begreppet samt visar hur du kan arbeta med barnen runt hållbarhet i din egen vardag.

Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Perspektiv på hållbar utveckling – frågan är större än sopsortering och kompostering

Hållbar utveckling är ett omfattande begrepp, vad ska vi arbeta med i förskolan? Var börjar vi och vad blir viktigt på riktigt? Fortbildningen lär er om de tre hållbarhetsperspektiven: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi problematiserar olika infallsvinklar på vad hållbarhet kan vara kopplat till de globala målen samt vad som krävs utifrån vårt uppdrag. Ni får ta del av fakta, teori och forskning som kan öka er medvetenhet och koppla det till hur ni kan prata och arbeta med barnen för att öka deras förståelse för begreppet.

Så arbetar du med hållbar utveckling genom leken, skapandet och projekten

Målet är att barnen ska få förutsättningar att lära, bli medvetna om innebörden av hållbar utveckling och få en framtidstro. Tillsammans med barnen behöver vi diskutera, bryta ner och konkretisera hållbarhetsfrågor. Vi behöver utgå från barnens tankar och erfarenheter ge dem möjligheter att utveckla och problematisera dessa. Genom leken, skapandet och projekten kan vi arbeta med hållbarhetsfrågor utifrån barnens perspektiv och erfarenhetsvärld. Ni får exempel på vad som kan ske på en förskola utifrån hållbar utveckling samt idéer och inspiration till projekt och vardagsarbete.

Kunskaper som leder till hållbara vanor

Förskolan ska ge barnen möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Vi har enorma möjligheter att arbeta med lärande för hållbar utveckling och tillsammans med barnen bygga hållbara relationer till vår miljö, omgivning och varandra. Under fortbildningen får ni perspektiv på vad som blir viktigt att lära ut till barnen och frågor er förskola kan arbeta med. Du får verktyg att på ett medvetet sätt möta de stora frågorna tillsammans med barnen i förskolans vardag.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Marknadskoordinator

Eva-Lotta Wennström

Välj kurstillfälle

Livesänd
ONLINE, 14 maj 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka
Malmö, 25 november 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms
Boka
Livesänd
ONLINE, 3 december 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 450 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Aktuellt och väl förankrat Nöjd!
Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

 

 

 

Boktips från Lärarförlaget

Bredda din bild av vad hållbar utveckling är och kan vara. Boken Varsamt och nyfiket är en antologi som ger olika infallsvinklar på vad arbetet med hållbar utveckling kan innebära och hur det kan bli en naturlig del i förskolans undervisning. Inspireras och lär av de 14 författare som har undersökt de ekologiska, ekonomiska och socialt hållbara perspektiven. Läs mer...

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>