Litteracitet i förskolan

– att arbeta med språkutveckling innan läsning och skrivning

Lär dig:

  • varför vi ska arbeta med litteracitet i förskolan
  • vad läs- och skrivutveckling i förskolan kan innebära
  • hur litteracitet i förskolans undervisning och lärmiljö kan se ut

Att arbeta med litteracitet är att ge barnen möjligheter

Det stora och övergripande svaret på varför arbete med läs- och skrivutveckling i förskolan är viktigt: förmågan att kommunicera, läsa, skriva och söka kunskap är nödvändig i dagens samhälle. Att tidigt få positiva och lustfulla möten med böcker, ord, berättelser och bokstäver gör skillnad och motiverar att lära mer.

Vi börjar fortbildningen med att prata om språk och litteracitet i samhället och varför vi behöver ge barnen möjlighet att erövra dessa förmågor redan i förskolan. Du får ta del av vad forskning visar och hur du kan förstå det i vardagen på förskolan. Vi undersöker hur vi på ett lekfullt, medvetet och kreativt sätt kan fördjupa och utveckla det språkarbete som redan pågår.

Önskar ni fortbildning på plats? Läs mer om uppdrag!

Så kan vi arbeta med läs- och skrivutveckling innan barnen börjar läsa och skriva

Litteracitet i förskolan är att arbeta med läsning och skrivning innan barnen erövrar förmågan att läsa och skriva och under fortbildningen får du kunskap och förståelse för vad det innebär att aktivt jobba med detta. Socialt samspel, språklig medvetenhet, bokstäver, siffror och symboler, böcker berättelser och att lyssna. Kroppsspråk, skapande, sång och dans, exemplen på VAD är många i förskolan och skiljer sig givetvis åt beroende på om du arbetar med ettåringar eller femåringar. På fortbildningen får du upptäcka, utveckla och utmana dina VAD.

Förhållningssätt, lärmiljö och undervisning – hur får vi in litteracitet i hela utbildningen?

Att iordningställa utforskande, kreativa och fantasifulla miljöer och material där lek och samspel kan frodas är en viktig del av att arbeta med språkutveckling i förskolan. Fortbildningen lär dig hur du kan skapa mötesplatser där berättandet och lyssnandet är i fokus och där inlevelseförmåga och föreställningsförmåga kan utvecklas. Du får även utveckla din förståelse för hur du som pedagog aktivt medverkar till ett medvetet arbete med litteracitet för ökad likvärdighet. Pedagogers förhållningssätt, lärmiljön och undervisningen är lika viktig för en ettåring som en femåring - på fortbildningen pratar vi om hur vi kan anpassa arbetet med litteracitet efter barnens egna förutsättningar och villkor.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Livesänd 1/2-dag
ONLINE, 15 oktober 2024
Kl 13.00-16.00 | 1 950 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig

 

 

 

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer