Vårdnadshavare i förskolan

– att främja samarbete och kommunikation mellan hem och förskola

Lär dig att:

  • främja ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare.
  • skapa förutsättningar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem genom formella och informella samtal.
  • utveckla ett interkulturellt förhållningssätt
  • skapa goda utvecklingssamtal
  • förbereda och genomföra svåra samtal.
  • förstå vad som skiljer det professionella samtalet från det sociala samtalet

Behöver ni utveckla, komma vidare eller förändra samarbetet med vårdnadshavarna?

När kommunikationen, ansvarsfördelningen och mötena fungerar är det bästa möjliga grund för barnets välmående och lärarande. Det motsatta innebär dock utmaningar, det kan handla om svårigheter att nå fram med information, tydliggöra förväntningar men också att hålla det där svåra men nödvändiga samtalet.  Den här kursen hjälper dig att utveckla din professionella kompetens och förhållningsätt till vårdnadshavarna. Du får med dig strategier och verktyg för att utveckla de professionella samtalen men också hur du kan arbeta ännu mer relationsskapande samt betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt.

Kan även bokas som uppdragsfortbildning

Strategier för hållbara relationer med vårdnadshavarna

Allt startar i den stund som familjen får en plats på förskolan, det är då som olika förväntningar och förhoppningar möts. Att bygga relationer handlar om att lyssna aktivt och skapa tillit, och detta förutsätter att vi skapar förtroende och visar respekt, vilket ställer höga krav på oss. Kursen tar bland annat upp exempel på och strategier för hur du kan agera och kommunicera för att skapa goda relationer och genom det även utveckla delaktighet och inflytande. Och samtidigt tydliggöra ansvar och gränsdragning. Helt enkelt förståelse för varandras del i det gemensamma målet – barnets bästa!

Det professionella samtalet i formella och informella möten

Dagligen träffar vi vårdnadshavare vilket innebär både oplanerade och planerade samtal och möten. Det handlar till exempel om att ta emot och välkomna på morgonen och berätta om dagen på eftermiddagen. Men samtalen kan också utspela sig under utvecklingssamtal och föräldramöten. Dessa samtal har olika syften, karaktär och innehåll men det gemensamma är att vi i vår profession har ansvar över att dessa möten blir goda möten. Så vad menas egentligen med ett professionellt samtal? Under kursen får du lära dig mer om vad ett professionellt samtal kan innebära och hur det kan främja ett nära och förtroendefullt samarbete.

Svåra samtal – eller nödvändiga samtal

När ett problem eller en oro uppstår behöver vi samarbeta med vårdnadshavarna för barnets bästa. Dessa samtal behöver planeras med ett tydligt syfte och innehåll. Men hur gör man för att initiera och starta upp ett svårt samtal? Vad händer om vi inte delar samma bild av barnet? Här behöver vi förstå att dessa båda bilder är sanna och att det är en del av vår profession att kunna samtala om olika bilder av barnet.  Kursen ger stöd och konkreta exempel på hur du kan förbereda dig inför samtalet, vad som bör tas upp under samtalet och hur ni kan förbättra era nuvarande samtal genom ett förebyggande arbete.

Interkulturellt förhållningssätt

Förskolan är en plats där många kulturer och människor möts och vi behöver förstå mer vad det innebär för att skapa goda och hållbara relationer. Interkulturellt förhållningssätt är att ha en förståelse för hur våra värderingar och normer påverkas av vår kulturella bakgrund. Det kan innebära utmaningar men framför allt berikarar det. Vi behöver vara tydliga med varför vi kommunicerar på olika sätt, exempelvis via veckobrev, informationstexter och i planerade samtal. Kursen lyfter betydelsen av samt ger exempel på olika syften, verktyg och modeller för att verkligen nå ut och bli begripliga.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt som du kan använda redan dagen efter kursen.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Stockholm, 9 november 2023
09.00 - 16.30 | 3 750 kr exkl moms
Boka
DIGITAL KURS, 14 november 2023
Kl 09.00-15.30 | 3 350 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 14 mars 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Malmö, 20 mars 2024
Kl 9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
DIGITAL KURS, 23 april 2024
Kl 9.00-15.30 | 3 350 kr ex moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Jag hade höga förväntningar Konkreta tips!
Kan även bokas som uppdrag

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig >>

 

 

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!