Inspirerande läsning från Lärarförlaget
Välkommen att inspireras av Lärarförlagets utbud av böcker för lärare i förskoleklass. Här hittar du böcker för lärares kompetensutveckling, fortbildning och inspiration. De flesta är skrivna av yrkesverksamma lärare som delar med sig av framgångsrika arbetssätt eller utvecklingsarbeten samt forskare eller journalister. 

Beställ böckerna här, via Lärarförlagets webbshop, eller via din närmaste bokhandel eller e-bokhandlare. Hela Lärarförlagets utbud av böcker hittar du på lararforlaget.se

Barnens egna teman

Elisabeth Wiersma Larsson

När förskolebarnen själva får välja innehåll och leda varandra lyfter lärandet till en ny nivå och varje barn får stå i centrum. Elisabeth Wiersma Larsson är förskollärare på Bikupans förskola i Sollentuna utanför Stockholm. Arbetet har pågått i många år, med över 200 genomförda teman. Dela de magiska ögonblicken och ta del av det noggrant utprovade arbetssättet bakom Barnens egna teman. Arbetssättet passar lika bra i förskoleklass och grundskolans första år.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Bokstavstema i förskoleklass

Jessica Ekberg & Monika Lång

Det ska vara kul att lära sig läsa och skriva. Bokstavstema är en lustfylld och ämnesövergripande undervisning med stort utrymme för estetiska lärprocesser. Elevernas intressen får ta plats och övningarna sätts in i ett sammanhang. Jessica Ekberg och Monika Lång, förskoleklasslärare i Karlstad och Helgepristagare, beskriver tankarna bakom bokstavstema och bjuder på massor av inspirerande exempel.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Lärande lek i förskoleklass

Annika Andréasson & Birgit Allard

När leken och lärandet får gå hand i hand blir barnen nyfikna och aktiva i sitt eget lärande. I Lärande lek i förskoleklass berättar Annika Andréasson och Birgit Allard om arbetet under ett läsår. Det handlar om att skapa goda relationer och en miljö som uppmuntrar samspel.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Perspektiv på övergångar: förskola–förskoleklass–skola

Helene Lumholdt

Är förskoleklassen en bro mellan förskola och skola? Eller en isolerad ö för sexåringar? För barnen innebär den två övergångar mellan olika skolformer på mindre än ett år. I Perspektiv på övergångar diskuterar pedagoger och skolledare, forskare, psykologer och jurister förskoleklassens villkor och förutsättningar.

REA: 70 kr

Textsamtal & bildpromenader

Anne-Marie Körling

Texter och bilder finns överallt i undervisningen är de i centrum. Skönlitteratur och faktatexter, konstverk och dokumentära bilder bjuder in till oväntade upptäckter och fördjupade samtal. I Textsamtal & bildpromenader lotsar Anne-Marie Körling läsaren genom texternas och bildernas mångfacetterade världar med allt från hur man använder kommatecken till ett vidgat ordförråd.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Återbruk som kreativ kraft

Nina Odegard

Återbruk som kreativ kraft är bok om att arbeta pedagogiskt med spill- och restmaterial i förskolan. Den sätter frågor om miljö och hållbar utveckling i förgrunden. Nina Odegard vill inspirera och bidra till kunskap om återbruk i förskolan och delar med sig av konkreta idéer på hur man kan komma igång.

Lärarförlagets pris: 278 kr