Boka fortbildning 2022!

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i grundskolan. 


Målgrupp:
Lärare, elevassistenter, elevhälsoteam, specialpedagog, speciallärare, rektor

NPF-anpassad lärmiljö

Gör skolan tillgänglig för alla elever – kollektiv förståelse, arbetssätt och lösningar

Ur konferensprogram 2022:

 • Så NPF-säkrar man en skola

 • Förutsättningar för en begriplig, hanterbar och meningsfull undervisning

 • Hur fungerar skolan för flickor med autism och/eller adhd?
 • En funktionskompetent skola – med kartläggning som verktyg och samsyn som mål

 • På båda sidor om diagnosen – hur lärare kan möta adhd och autism

| Digital konferens | Stockholm
Målgrupp:
Specialpedagoger och speciallärare

Uppdrag: Specialpedagogik. Processkonferens, boka 2 dagar

– med mod, kunskap och verktyg att leda utvecklingsprocesser

• Specialpedagogik med processkompetens – vad innebär det?
• Modellering – visa vägen till fungerande undervisning
• Utveckla processen runt utredning och särskilt stöd
• Så kan du arbeta med visuell handledning

| Digital konferens
Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens

Nytt program 2022

Årets konferens fokuserar på hur kollegialt lärande och undervisning kan bli delar av en och samma process.

 • Leda utveckling av undervisning för att nå bestående effekt
 • Klassrummet som det kollegiala lärandets huvudarena
 • Bedömning som ger alla elever redskap att klara sig i skolan och livet
 • Systemteoretiska verktyg för förstelärare – att leda utan att vara chef
Digital konferens | | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i förskoleklass och skolledare

Förskoleklassens rikskonferens

Den årliga mötesplatsen för dig som undervisar i förskoleklass

För elfte året i rad så arrangerar vi i höst rikskonferensen för lärare i förskoleklass. Välkommen till ett härligt intensivt program som spänner mellan planerna på den 10-åriga grundskolan via psykologi och retorik, till kartläggning och inte minst undervisning utomhus.

Vi hoppas på en frisk höst och att vi kan träffas på plats hos oss. Vi fortsätter även att arrangera konferensen digitalt så att du kan vara med på distans. Välj att delta på det sätt som passar dig bäst. Hoppas vi ses i höst!

Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem och rektorer

Fritidshemmens rikskonferens

Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar i fritidshem
 • Vad betyder det för eleverna om fritids inte har egna lokaler?
 • Lärmiljöer som är förankrade i värdegrund och demokratiuppdrag
 • Minska stress, otrygghet och konflikter med genomtänkta rum för lärande
 • Steg för steg – så förbättrar du den fysiska lärmiljön
 • När elever påverkar sina rum för lärande, lek och välmående
 • Virtuella rum som spränger lärmiljöernas gränser

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc