Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i grundskolan. 


Målgrupp:
Lärare och rektorer i grundskolan

Lgr22

Hur påverkas undervisningen och lärarprofessionen?

Konferensen riktar strålkastarna mot de reviderade styrdokumenten, där kursplanernas syfte och det centrala innehållet tydligare lyfter det ämnestypiska. Vi visar vilken effekt det får för dig och din undervisning. Bland annat ger Åsa Hirsh oss vägledning för ökad bedömningskompetens. Vi lyfter också frågor om läraren som kunskapsförmedlare och om att äga sitt yrke.

| Digital konferens | Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Förskoleklasslärare och rektorer

Förskoleklassens rikskonferens 2022

Lek och undervisning för lärande som håller livet ut

Förskoleklassens uppdrag håller på att förändras. Bron mellan förskolans pedagogik och skolans pedagogik blir mer och mer ett år där eleverna ska bli redo för grundskolans kunskapskrav. Det är viktigt att sexåringarna utvecklar både språklig medvetenhet och ett matematiskt tänkande. Det är lika viktigt att de får tid till att leka, samspela och utveckla förmågor som behövs i livet. Förskoleklassens rikskonferens 2022 visar hur man kan utforma en balanserad undervisning så att varje elev känner att ”jag är en sådan som tycker om att lära mig nya saker”.

| Digital konferens | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem och rektorer

Fritidshemmens rikskonferens

Fritidshem på vetenskaplig grund – vad innebär det i praktiken?

Årets rikskonferens har sin utgångspunkt i den nyligen publicerade forskningsöversikten Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem. Här får du hjälp att översätta resultaten till praktiken. Forskningen löper som en röd tråd genom dagen och vi diskuterar vad begrepp som undervisning, lek, samspel och förhållningssätt betyder i fritidshemmets vardag och vad det innebär för dig som lärare i fritidshem.

| Digital konferens | Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Klasslärare och ämneslärare i grundskolans årskurs 4-9

Redo för läroplanens nya skrivningar?

RFSU om det utökade kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer

I Lgr 22 får kunskapsområdet om sexualitet, samtycke och relationer större betydelse och utrymme. Vill du ha hjälp att ta dig an det stora kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer – anmäl dig då till webbinaret. Passa också på att ställa dina frågor till sakkunniga från RFSU.

Webbinar
Målgrupp:
Klasslärare och ämneslärare i grundskolans årskurs 4-6 och 7-9

Sexualitet, samtycke och relationer

Hur skapar man en balans mellan hälsa, välbefinnande och riskkännedom?

Konferensen är ett samarbete mellan Lärarfortbildning AB och RFSU. Under dagen lyfts frågor som:

  • Vilket ämne ansvarar för vad?
  • Hur skapas en balans mellan positiva bilder av sexualitet och dess risker?
  • Vilken betydelse har det kollegiala samarbetet för att designa en hållbar undervisning?
  • Och hur kan filmpedagogik motivera och inspirera i undervisningen?
Målgrupp:
Lärare i årskurs 6-9 och gymnasieskolan, förstelärare, specialpedagoger och rektorer

Undervisningsstrategier

– organisera ditt klassrum för lärande och utveckling

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc