Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i grundskolan. 


Målgrupp:
För dig som redan har ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i din undervisning och är redo att bredda och fördjupa dina kunskaper. Lärare som arbetar i grundskolan, på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen.

Rikskonferens för språk- och kunskapsutvecklande undervisning

Språkstöttning i alla ämnen – så får vi till det i praktiken!

Konferensen ger dig bl a:

  • Fördjupad förståelse för språk- och kunskapsutvecklande undervisning från ledande experter.
  • Konkreta exempel på stöttande undervisning som inkluderar språkliga perspektiv i flera ämnen.
  • Flera klassrumsförankrade, praktiknära föreläsningar.
Digital konferens | Stockholm
Målgrupp:
Förstelärare

Förstelärarnas rikskonferens 2023

Lärardrivet ledarskap och skolutveckling

Ett stort tack alla ni som deltog på årets konferens! Vi ser fram emot att träffas snart igen.

Dela med dina kollegor!

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc