Konferens

Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag!

När vi väljer ut ämnen, frågor och föreläsare till våra konferenser så sätter vi nyttan för målgruppen absolut högst. Våra konferenser görs för lärare av lärare. Det är viktigt för oss att du som deltar får metoder och verktyg som fungerar i praktiken. Konferenser ska ge ny kunskap, energi och dessutom ska det vara roligt att utvecklas. 

Välkommen till våra konferenser för lärare och skolledare i grundskolan. 


Målgrupp:
Klasslärare och ämneslärare i grundskolans årskurs 4-6 och 7-9

Sexualitet, samtycke och relationer

– jobba tillsammans för att lyckas med undervisningen

I Lgr 22 får kunskapsområdet om sexualitet, samtycke och relationer större betydelse och utrymme. Dessutom blir det alla lärares ansvar och rektor får också en tydligare roll. Kärlek, lust, normmedvetenhet, könseufori, risker, porr, makt, jämställdhet och mediernas roll. Det och mycket mer ska få plats i undervisningen. Den här konferensen är ett samarbete mellan Lärarfortbildning AB och RFSU.

Digital konferens | | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och rektorer i grundskolan

Lgr22

Hur påverkas undervisningen och lärarprofessionen?

Hur kan Lgr22 bli ett redskap för att ge eleverna en allsidig utveckling som kapabla, tänkande människor? Och på vilket sätt påverkar de förändrade styrdokumenten vår yrkesprofession? Vi presenterar aktuell forskning och handfasta exempel på hur Lgr 22 hjälper oss i skolvardagen. Med eleven i centrum.

| Digital konferens | Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i årskurs 6-9 och gymnasieskolan, förstelärare, specialpedagoger och rektorer

Undervisningsstrategier

– från förutsättningar för elevens lärande till strategier för framgångsrik undervisning

Möt Magdalena Berger som ger verktyg för att öka elevers välbefinnande och känsla av sammanhang. Alva Appelgren som kopplar samman genetik och kognitionsvetenskap och pekar på vad det betyder för lärandet. Anette Jahnke presenterar tre olika perspektiv på det många gånger flyktiga begreppet ”beprövad erfarenhet”. Anna Sterlinger Ahlring, från Annas och Philips lärarpodd, visar vad ett systematisk lärarsamarbete kan betyda. Hon guidar oss också som moderator genom en konferens fylld med strategier för en framgångsrik undervisning.

| Digital konferens | Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Förskoleklasslärare och rektorer

Förskoleklassens rikskonferens 2022

Året då vi leker fram ett lärande som håller livet ut

Förskoleklassens uppdrag håller på att förändras. Bron mellan förskolans pedagogik och skolans pedagogik blir mer och mer ett år där eleverna ska bli redo för grundskolans kunskapskrav. Det är viktigt att sexåringarna utvecklar både språklig medvetenhet och ett matematiskt tänkande. Det är lika viktigt att de får tid till att leka, samspela och utveckla förmågor som behövs i livet. Förskoleklassens rikskonferens 2022 visar hur man kan utforma en balanserad undervisning så att varje elev känner att ”jag är en sådan som tycker om att lära mig nya saker”.

Digital konferens | Göteborg | | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem och rektorer

Fritidshemmens rikskonferens

Fritidshem på vetenskaplig grund – vad innebär det i praktiken?

Årets rikskonferens har sin utgångspunkt i den nyligen publicerade forskningsöversikten Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem. Här får du hjälp att översätta resultaten till praktiken. Forskningen löper som en röd tråd genom dagen och vi diskuterar vad begrepp som undervisning, lek, samspel och förhållningssätt betyder i fritidshemmets vardag och vad det innebär för dig som lärare i fritidshem.

| Digital konferens | Göteborg | Malmö | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om konferens.

Konferenskoordinator

Monica Franc