Boka fortbildning på plats hos er

Skräddarsydd kompetensutveckling på plats!

 

Behöver ni samla arbetsgruppen och få kunskap, metoder och inspiration? 
Våra uppdragsfortbildningar utgår från aktuella frågor inom respektive skolform.
Alla fortbildare är själva verksamma inom skolan eller forskning.
Våra kurser går att anpassa och genomföra som ett uppdrag på plats hos er - både effektivt i tid och kostnad.
Den stora vinsten brukar vara det kollegiala lärandet i arbetslaget som sen fortsätter i vardagen.
Kontakta våra fortbildningsrådgivare, så hjälper vi dig med ett upplägg som passar för just er skola.
Förskola
Grundskola
Fritidshem
Gymnasieskola
Vux och sfi
Anpassad grund- och gymnasieskola