Kurser för dig som arbetar i särskolan

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare, assistenter och skolledare i grund- och gymnasiesärskola. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Skolledare

Spirado

– ledarskapskurser för skolledare
Vi har samlat alla våra ledarskapskurser på ett och samma ställe under samlingsnamnet Spirado. Namnet är sprunget ur tanken om att växa och göra. Små grupper, teori, övningar, reflektion och erfarenhetsutbyte – under ledning av våra välmeriterade kursledare.
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Välkommen till Sveriges populäraste arbetslagsledarutbildning. En tredagarskurs som vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer.

 • Få med alla dina kollegor på tåget
 • Stärk din identitet och ditt mandat som ledare i arbetslaget
 • Få kunskap om hur en grupp fungerar och utvecklas
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning steg 2

- påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd (dag 4)

Välkommen till en påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd. Kursen vänder sig till arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning.

 • Bli tryggare i din roll att leda andra pedagoger
 • Få metoder som ökar din gruppdeltagares delaktighet
 • Lär dig förstå varför motstånd uppstår i arbetslaget
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundsärskolan, skolledare

Bedömning och betyg i grundsärskolan

- synliggör och utveckla elevernas lärande

Välkommen till en kurs för lärare i grundsärskolan som vill utveckla sin bedömning och lära sig se sambandet mellan förmågor, centralt innehåll, syfte och kravnivåer.

 • Få mål, undervisning och bedömning att hänga ihop
 • Planera undervisning som synliggör elevernas förmågeutveckling
 • Bli trygg i att sätta likvärdiga betyg
Stockholm
Målgrupp:
Elevassistenter i grund- och gymnasiesärskolan, skolledare

Fortbildning för elevassistenter

– bli den som gör skillnad för eleven

Välkommen till en kurs för elevassistenter i särskolan som vill känna sig väl förtrogna med skolans kunskapsuppdrag och lära sig hur det relationella ledarskapet utvecklar elevens lärande.

 • Bli en tydlig ledare för elevens lärande
 • Utveckla din relationella kompetens som skapar trygghet hos eleven
 • Få koll på vilka förmågor och färdigheter som ska utvecklas
Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundsärskolan, skolledare

Läs och skriv i grundsärskolan

– så undervisar du utan omvägar

Välkommen till en kurs för lärare i grundsärskolan som vill lära sig mer om de framgångsfaktorer som påverkar läs- och skri­vinlärningen.

 • Undervisa medvetet och strukturerat
 • Få verktyg för att utvärdera din egen undervisning
 • Ta del av flera kreativa undervisningsmetoder
Stockholm
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i grundsärskolan och gymnasiesärskolans nationella program

Skapa film med eleverna

– förmågeutveckling genom roliga filmprojekt

Välkommen till en kurs för dig som vill lära dig planera och genomföra ett enklare filmprojekt tillsammans med eleverna i särskolan.

 • Väck elevernas motivation med filmprojekt
 • Lär dig planera ett enklare filmprojekt
 • Lär dig filma och redigera i iMovie och Premiere clip
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i grundsärskolan med inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program

Särskolan, förmågorna och verkligheten

- så gör du eleven medveten och delaktig i sitt lärande

Välkommen till en kurs för lärare i särskolan där du får lära dig hur du med ett medvetet arbetssätt utvecklar elevernas förmågor och sätter igång tänkandet.

 • Lär dig visualisera läroplanen genom att arbeta med verktyget Förmågecirkeln
 • Väck elevernas kreativitet och nyfikenhet
 • Få verktyg som utvecklar elevens kommunikation och sociala kompetens
Stockholm
Målgrupp:
Pedagoger och assistenter som arbetar i träningsskolan, skolledare

Träningsskolan

- inkluderande undervisning och lärandestrategier

Välkommen till en kurs speciellt för pedagoger i träningsskolan där förutsättningar, inkludering och bedömning är ledorden.

 • Så arbetar du systematiskt med elevernas förmågeutveckling
 • Lär dig synliggöra och kartlägga lärandet
 • Utveckla din pedagogiska planering
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson