Kurser för dig som arbetar i särskolan

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare, assistenter och skolledare i grund- och gymnasiesärskola. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i grundsärskolan, i första hand inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program

Elevens rätt till kommunikation

- Från passivt lyssnande till aktivt samspel
 • Skapa kommunikativa miljöer med analoga och digitala verktyg
 • Utveckla elevens förmåga att kommunicera med andra elever
 • Använda AKK för att väcka elevens lust att förstå och få vara delaktig
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Elevassistenter i grund- och gymnasiesärskolan samt individuella programmet, skolledare

Fortbildning för elevassistenter

– bli den som gör skillnad för eleven
 • Bli en tydlig ledare för elevens lärande
 • Utveckla din relationella kompetens som skapar trygghet hos eleven
 • Få koll på vilka förmågor och färdigheter som ska utvecklas
Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Elevassistenter som tidigare har gått Fortbildning för elevassistenter eller har längre erfarenhet i sin yrkesroll.

Fortbildning för elevassistenter Steg 2

– påbyggnadsdag med fokus på en professionell yrkesroll
 • Ta nästa kliv i din roll som elevassistent
 • Fördjupa dina kunskaper om utvecklingsstörning
 • Bli tryggare i krissituationer
Stockholm
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i grundsärskolan med inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program

Motiverande undervisning i särskolan (fd Särskolan, förmågorna och verkligheten)

- Förmågecirkeln som verktyg
 • Undervisa och skapa struktur med förmågecirkeln
 • Göra eleven medveten och delaktig i sitt lärande
 • Utveckla elevens kommunikativa och sociala kompetens
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Kursen lär dig att:

 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Skolledare i alla skolformer

Biträdande rektor - ny i rollen

– Leda personal och processer i en pedagogisk verksamhet
 • Utveckla skolans pedagogiska verksamhet
 • Utveckla medarbetarskap och arbetslag
 • Driva utvecklingsarbete och ge förändringarna fäste
 • Förebygga och hantera konflikter
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.