Kurser för dig som arbetar i särskolan

Kurser i Stockholm, Göteborg, Malmö och Skellefteå

Välkommen till våra heldagskurser för lärare, assistenter och skolledare i grund- och gymnasiesärskola. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Istället för att vara upptagen av frågan hur du ska hinna med uppdraget som arbetslagsledare behöver du erövra redskap för att möjliggöra att arbetslaget gemensamt tar ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Arbetslaget ska vara navet i skolutvecklingen och den lärande reflektionen ska vara navet i arbetslagets väg framåt.

Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning steg 2

- påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd (dag 4)

Välkommen till en påbyggnadsdag med fokus på att leda genom motstånd. Kursen vänder sig till arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning.

Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundsärskolan, skolledare

Bedömning i grundsärskolan

- läroplanen och möjligheterna

Att utveckla kunskapen och samsynen kring målen, att skapa meningsfull undervisning samt att bedöma för lärande är de utmaningar vi lärare står inför. Vi måste på ett framgångsrikt sätt få mål, undervisning och bedömning att hänga ihop. Genom att utveckla den formativa bedömningen ser vi till att alla elever får uppleva att de lyckas.


Stockholm
Målgrupp:
Elevassistenter i grund- och gymnasiesärskolan, skolledare

Fortbildning för elevassistenter

- i grund- och gymnasiesärskolan

Vi behöver som elevassistenter veta vilka kunskaper och förmågor som ska utvecklas för att kunna utmana våra elever att nå sin fulla potential. Även den nära relationen mellan elev och elevassistent är central. Lär dig mer om hur du utvecklar din relationella kompetens för att skapa såväl trygghet som lärande.

Göteborg | Malmö | Skellefteå | Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grundsärskolan, skolledare

Läs och skriv i grundsärskolan

- att undervisa utan omvägar

Att erövra språkliga färdigheter och att själv få syn på vad man lyckats med ger lust och motivation. I stället för att gå omvägar som försvårar elevens inlärning så utgår den här fortbildningen från de framgångsfaktorer som gör att eleven lyckas med att lära sig läsa och skriva. Du får kunskap om de undervisningsstrategier som leder till att eleven kan erövra skriftspråket.

Stockholm
Målgrupp:
Lärare i grund- och gymnasiesärskolan, skolledare

Särskolan, livet och verkligheten

- konsten att få det att hänga ihop

Vill du vara den lärare som rustar eleven för livet? Det krävs konkreta situationer i meningsfulla sammanhang där förmågorna kan tränas om och om igen. Vi behöver genomtänkta pedagogiska insatser och konkret material. I den här fortbildningen får du konkreta tips på hur du riggar situationer som verkligen sätter igång tänkandet, utmanar eleverna och skapar lärande.

Malmö | Skellefteå | Stockholm
Målgrupp:
Pedagoger och assistenter som arbetar i träningsskolan, skolledare

Träningsskolan

- inkluderande undervisning och lärandestrategier

Elever med en intellektuell funktionsnedsättning kräver särskilt kreativa och skickliga pedagoger. Forskning inom området är en bristvara, men den finns. Lär dig mer om vad som fungerar för elever i träningsskolan och hur du målmedvetet arbetar för att ge eleverna en mer meningsfull skola där känslan av sammanhang och delaktighet är central.

Göteborg | Malmö | Skellefteå | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson