Kurser för dig som arbetar i särskolan

Kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Välkommen till våra heldagskurser för lärare, assistenter och skolledare i grund- och gymnasiesärskola. Anmäl dig själv eller hela ditt arbetslag. Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. 

Vi tar emot max 30 deltagare per kurs. Anmälan bör ske senast fyra veckor innan kursstart. I mån av plats kan vi ta emot senare anmälningar.

Målgrupp:
Lärare i grundsärskolan, skolledare

Bedömning och betyg i grundsärskolan

- synliggör och utveckla elevernas lärande

Välkommen till en kurs för lärare i grundsärskolan som vill utveckla sin bedömning och lära sig se sambandet mellan förmågor, centralt innehåll, syfte och kravnivåer.

 • Få mål, undervisning och bedömning att hänga ihop
 • Planera undervisning som synliggör elevernas förmågeutveckling
 • Bli trygg i att sätta likvärdiga betyg
Stockholm
Målgrupp:
Elevassistenter i grund- och gymnasiesärskolan, skolledare

Fortbildning för elevassistenter

– bli den som gör skillnad för eleven

Välkommen till en kurs för elevassistenter i särskolan som vill känna sig väl förtrogna med skolans kunskapsuppdrag och lära sig hur det relationella ledarskapet utvecklar elevens lärande.

 • Bli en tydlig ledare för elevens lärande
 • Utveckla din relationella kompetens som skapar trygghet hos eleven
 • Få koll på vilka förmågor och färdigheter som ska utvecklas
Göteborg | Stockholm
Målgrupp:
Elevassistenter som tidigare har gått Fortbildning för elevassistenter eller har längre erfarenhet i sin yrkesroll.

Fortbildning för elevassistenter Steg 2

– påbyggnadsdag med fokus på en professionell yrkesroll

Välkommen till en påbyggnadsdag där du fördjupar dina kunskaper och stärker dig till att fortsätta växa som elevassistent

 • Ta nästa kliv i din roll som elevassistent
 • Fördjupa dina kunskaper om utvecklingsstörning och kommunikationsstöd
 • Bli tryggare i krissituationer
Stockholm
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i grundsärskolan och gymnasiesärskolans nationella program

Skapa film med eleverna

– förmågeutveckling genom roliga filmprojekt

Välkommen till en kurs för dig som vill lära dig planera och genomföra ett enklare filmprojekt tillsammans med eleverna i särskolan.

 • Väck elevernas motivation med filmprojekt
 • Lär dig planera ett enklare filmprojekt
 • Lär dig filma och redigera i iMovie och Premiere clip
Stockholm
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i grundsärskolan med inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program

Särskolan, förmågorna och verkligheten

- så gör du eleven medveten och delaktig i sitt lärande

Välkommen till en kurs för lärare i särskolan där du får lära dig hur du med ett medvetet arbetssätt utvecklar elevernas förmågor och sätter igång tänkandet.

 • Lär dig visualisera läroplanen genom att arbeta med verktyget Förmågecirkeln
 • Väck elevernas kreativitet och nyfikenhet
 • Få verktyg som utvecklar elevens kommunikation och sociala kompetens
Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Välkommen till Sveriges populäraste arbetslagsledarutbildning. En tredagarskurs som vänder sig till arbetslagsledare i alla skolformer.

 • Få med alla dina kollegor på tåget
 • Stärk din identitet och ditt mandat som ledare i arbetslaget
 • Få kunskap om hur en grupp fungerar och utvecklas
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs 1

- med fokus på att leda i motstånd och bristande samspel
Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då
 • Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

 

Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare som tidigare har gått fortbildningen Arbetslagsledarutbildning

Arbetslagsledarutbildning påbyggnadskurs 2

- med fokus på coachande verktyg och förhållningssätt som ökar delaktigheten

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

 • Vad innebär ett coachande ledarskap?
 • Hur använder vi coachande verktyg för att stärka problemlösning?
 • Hur genomför du coachande samtal?
Stockholm
Målgrupp:
Skolledare i alla skolformer

Skolledare - ny i rollen

– hur hittar du balans mellan resultat och relationer?

Välkommen till en tvådagarskurs för dig som är ny som skolledare där du får en ökad förståelse för uppdraget och din roll som ledare.

 • Lär dig arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Så leder du skolans systematiska kvalitetsarbete
 • Lär dig leda i ständig förändring
Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Mattias Olsson