Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här>>

Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i grundsärskolan, i första hand inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program

Elevens rätt till kommunikation

- Från passivt lyssnande till aktivt samspel
 • Skapa kommunikativa miljöer med analoga och digitala verktyg
 • Utveckla elevens förmåga att kommunicera med andra elever
 • Använda AKK för att väcka elevens lust att förstå och få vara delaktig
Stockholm
Målgrupp:
Elevassistenter i grund- och gymnasiesärskolan samt individuella programmet, skolledare

Fortbildning för elevassistenter

– Hjälp eleven att växa – om kommunikation, relationer och lärande
 • Bli en tydlig ledare för elevens lärande
 • Utveckla din relationella kompetens som skapar trygghet hos eleven
 • Få koll på vilka förmågor och färdigheter som ska utvecklas
Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare i alla skolformer

Leda arbetslag och grupper

Verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Kursen lär dig att:

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap
ENBART DIGITALT | KURSORT GÖTEBORG + DIGITALT | KURS ORT MALMÖ + DIGITAL KURS | KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i grundsärskolan, inklusive inriktning träningsskolan. Gymnasiesärskolan - nationellt och individuellt program.

Motivation och lärprocesser i särskolan

- Förmågecirkeln som verktyg
 • Undervisa och skapa struktur med förmågecirkeln
 • Göra eleven medveten och delaktig i sitt lärande
 • Utveckla elevens kommunikativa och sociala kompetens
DIGITAL KURS | Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl