Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.
Höstens kursdatum publiceras löpande nu i maj månad.

Våra ledarskapskurser hittar du här >>

Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i särskolan.

Lågaffektivt bemötande i särskolan

– hantera och förebygga utmanande situationer
 • Förstå den psykologiska och pedagogiska grunden till förhållningssättet lågaffektivt bemötande
 • Hur du kan förebygga utmanande situationer genom att minimera riskfaktorer och maximera det som fungerar
 • Använda konkreta verktyg för att designa lärsituationer efter varje elevs kognitiva och sociala förutsättningar
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i särskolan.

Tydliggörande pedagogik i särskolan

– gör undervisningen begriplig, hanterbar och meningsfull
 • Förstå varför tydliggörande pedagogik främjar lärande, delaktighet och trygghet
 • Hur olika visuella och sociala stödsystem och verktyg kan kompensera för nedsatta funktionsförmågor
 • Utforma och använda visuella verktyg för att skapa förutsägbarhet, tydlighet och struktur i undervisningen
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i särskolan.

Grundkurs för dig som arbetar i särskolan

– kunskap om och verktyg att bemöta elever med en intellektuell funktionsnedsättning
 • Vad en intellektuell funktionsnedsättning är samt hur en sådan och andra diagnoser kan påverka eleven
 • Hur uppdraget som pedagog bör kopplas till särskolans läro- och kursplaner
 • Hur du kan utforma lärandet och påverka elevens delaktighet genom tydliggörande pedagogik
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i grundsärskolan, inklusive inriktning träningsskolan. Gymnasiesärskolan - nationellt och individuellt program.

Motivation och lärprocesser i särskolan

– förmågecirkeln som verktyg
 • Undervisa och skapa struktur med förmågecirkeln
 • Göra eleven medveten och delaktig i sitt lärande
 • Utveckla elevens kommunikativa och sociala kompetens
Målgrupp:
Arbetslagsledare i alla skolformer

Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Kursen lär dig att:

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap
| DIGITAL KURS | GÖTEBORG + DIGITALT | KURSORT MALMÖ + DIGITAL KURS | STOCKHOLM + DIGITALT | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i grundsärskolan, i första hand inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program

Elevens rätt till kommunikation

– från passivt lyssnande till aktivt samspel
 • Skapa kommunikativa miljöer med analoga och digitala verktyg
 • Utveckla elevens förmåga att kommunicera med andra elever
 • Använd AKK för att väcka elevens lust att förstå och få vara delaktig
| Stockholm

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl