Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här >>

Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i särskolan.

Lärandets drivkrafter

– för elever med IF
 • Skapa en undervisningsmiljö som bygger på KASAM, motivation och välbefinnande
 • Utveckla ett relationellt arbetssätt där relationen är primär och har elevens lärande i fokus
 • Använda kartläggningsverktyget PERMA för att hitta och förstärka positiva relationer
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i särskolan.

Lågaffektivt bemötande i särskolan

– hantera och förebygga utmanande situationer
 • Förstå den psykologiska och pedagogiska grunden till förhållningssättet lågaffektivt bemötande
 • Hur du kan förebygga utmanande situationer genom att minimera riskfaktorer och maximera det som fungerar
 • Använda konkreta verktyg för att designa lärsituationer efter varje elevs kognitiva och sociala förutsättningar
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i särskolan.

Tydliggörande pedagogik i särskolan

– gör undervisningen begriplig, hanterbar och meningsfull
 • Förstå varför tydliggörande pedagogik främjar lärande, delaktighet och trygghet
 • Hur olika visuella och sociala stödsystem och verktyg kan kompensera för nedsatta funktionsförmågor
 • Utforma och använda visuella verktyg för att skapa förutsägbarhet, tydlighet och struktur i undervisningen
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i särskolan.

Grundkurs för dig som arbetar i särskolan

– kunskap om och verktyg att bemöta elever med en intellektuell funktionsnedsättning
 • Vad en intellektuell funktionsnedsättning är samt hur en sådan och andra diagnoser kan påverka eleven
 • Hur uppdraget som pedagog bör kopplas till särskolans läro- och kursplaner
 • Hur du kan utforma lärandet och påverka elevens delaktighet genom tydliggörande pedagogik
Målgrupp:
Lärare och elevassistenter i grundsärskolan, i första hand inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program

Elevens rätt till kommunikation

– från passivt lyssnande till aktivt samspel
 • Skapa kommunikativa miljöer med analoga och digitala verktyg
 • Utveckla elevens förmåga att kommunicera med andra elever
 • Använd AKK för att väcka elevens lust att förstå och få vara delaktig
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar
 • Kursen lär dig att:

  • Stötta och driva verksamhetens processer
  • Omsätta ledarskapsteorier till praktik och situationsanpassa ditt ledarskap
  • Planera och leda effektiva möten som driver den pedagogiska utvecklingen
| DIGITAL KURS | GÖTEBORG + DIGITALT | KURSORT MALMÖ + DIGITAL KURS | STOCKHOLM + DIGITALT

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.