Förskolans uppdrag i nutid

Medveten utbildning och undervisning hela dagen utifrån läroplanen

Lär dig att:

  • få perspektiv på läroplanens texter och bli grundad i uppdraget
  • Förena lek, lärande och omsorg i undervisning, värdegrundsarbete och meningsfulla sammanhang

  • använda vardagen för att följa läroplanens intentioner
  • koppla arbetssätt och innehåll till vårt uppdrag

Förskolans komplexa uppdrag i en samtid i ständig rörelse

Vi har en förskola, men vad sker egentligen i vår utbildning? Gör vi det vi ska? Vårt uppdrag är komplext, det gäller att ta tillvara på nuet för att kunna levandegöra läroplanens intentioner, så att alla barn får en trygg, rolig och lärorik tid på förskolan. Men vad ska vi egentligen göra, hur gör vi och hur ska vi hinna med allt? Med avstamp i läroplanens texter och vardagens möjligheter, utgår vi från olika perspektiv, vilandes på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och tillsammans ökar vi vår kunskap och förståelse för vårt uppdrag.

Önskar ni fortbildning på plats? Läs mer om uppdrag!

Skapa medvetenhet och samsyn kring läroplanens texter

Förskolans läroplan innehåller många formuleringar, begrepp, mål och riktlinjer. Hur vi uppfattar dessa påverkas av våra tankar om förskolan, kunskaper och erfarenheter, men även av förskolans kultur. Vi pedagoger behöver stanna upp, problematisera, reflektera och tolka innehållet, ensamma och tillsammans så att vi har fokus på rätt saker. Kursen ger er kunskap kring detta och verktyg som hjälper er att utveckla förskolans utbildning.

Hur skapar vi ett helhetsperspektiv på vårt uppdrag?

Läroplanen ska ses som en helhet, även om varje mål i sig är unikt går målen samtidigt in i varandra. Vilket både innebär en utmaning och en möjlighet för att planera och genomföra vår utbildning och undervisning utifrån barnens behov, intressen och erfarenheter. Vi fördjupar oss i förskolans läroplan, med fokus på omsorg, lek, lärande, undervisning och värdegrund. Under kursen tydliggörs även relationen mellan begreppen med konkreta exempel och utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Så kan vi utgå från den viktiga vardagen

Förskolans utbildning och undervisning behöver både planeras, utvecklas och utvärderas. Med en medvetenhet om vårt arbetssätt och innehåll i både planerade aktiviteter och vardagliga rutiner har vi oändliga möjligheter att skapa tillfällen för att ge barnen i förskolan en meningsfull utbildning som blir trygg, rolig och lärorik. Låt oss undersöka hur vi kan ta tillvara på vardagliga situationer för att arbeta med läroplanens mål och riktlinjer.

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kurstillfälle

Livesänd 1/2-dag
ONLINE, 9 december 2024
Kl 13.00 - 16.00 | 1 950 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig

 

 

 

BOKA MED GRUPPRABATT

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer