Modulera!

Modulera! ger dig möjlighet att välja fritt bland våra moduler och forma din egen fortbildning. 2-4 moduler kan vara lagom för en dag. Perfekt även för dig som vill arbeta i process och fördjupa kunskaperna inom ett specifikt område.

Uppdraget
Lärande och undervisning
Specialpedagogik
Bedömning
Systematiskt kvalitetsarbete
Ledarskap och kollegialt lärande

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti