NPF-anpassad lärmiljö

Här är konferensen för dig som vill utveckla din pedagogik och få verktyg för hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever.

Du får ta del av erfarenheter och forskning för att bli mer insatt i hur elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever en skoldag. Du får tips och råd på hur du kan stötta dessa elever och hjälpa dem i kommunikation och lärande.

Gör skolan tillgänglig för alla elever – kollektiv förståelse, arbetssätt och lösningar

Varje dag möter vi elever som känner sig som cylindrar som ska pressas in i en kub. Läroplanen och kursplanerna bygger på en tanke om mognad av förmågor som ska infinna sig ju äldre eleven blir. I praktiken fungerar det inte alltid så. Och ändå vill vi att varje elev ska lämna skolan med självförtroende och framtidstro. Att det är svårt men möjligt visar konferensens föreläsare som representerar olika yrken, erfarenheter och infallsvinklar. Men de har alla en sak gemensamt – övertygelsen om att kunna göra skolan tillgänglig för alla elever genom att stärka samarbetet.

 • Så NPF-säkrar man en skola

 • Förutsättningar för en begriplig, hanterbar och meningsfull undervisning

 • Hur fungerar skolan för flickor med autism och/eller adhd?
 • En funktionskompetent skola – med kartläggning som verktyg och samsyn som mål

 • På båda sidor om diagnosen – hur lärare kan möta adhd och autism

Konferensprogram 2022

08.15 Registrering
09.00 Konferensen inleds

Konferensen inleds med ett kort samtal mellan moderatorn Michael Karlsson och de första föreläsarna, Elinor Kennerö Tonner och Carola Mazur.

09.10 Så NPF-säkrar man en skola

Elinor Kennerö Tonner, rektor och Carola Mazur, biträdande rektor 

På Källbrinksskolan behövde man göra förändringar och bestämde sig för att aktivt arbeta med tillgänglighet. Det omfattande och långvariga utvecklingsarbetet fick namnet NPF-säkring. Att NPF-säkra handlar om att göra en synvända – att landa i nya sätt att se på undervisningen och de fysiska lärmiljöerna. Vi får ta del av utvecklingsarbetet på olika nivåer; från rektors ledning till lärarnas undervisning. Elinor Kennerö Tonner berättar också om skolans arbete med de allra sköraste eleverna – de som har hamnat i långvarig frånvaro.

 • Hur man med små medel kan göra stor skillnad
 • Relationsskapande, lektionsupplägg och examinationsformer – allt hänger ihop
 • Exempel på lösningar och resultat – både väntade och oväntade
10.40 Paus

Kaffe/te med frukt

11.00 En cylindrisk elev i en kubisk skola

Johan Danielsson, rektor

Alltför många elever känner sig som en cylinder som ska pressas in i en kub. De blir ofta missförstådda och reagerar med beteenden som skapar problem för dem själva och omgivningen. Som individ är det då lätt att tappa tilltron till sig själv och andra. Johan Danielsson visar hur elever med olika NPF-problematik upplever skolvardagen. Genom kollektiv förståelse av NPF kan vi hitta lösningar som fungerar för dem. Handfast går han igenom arbetssätt som hjälper dessa elever att sortera, tolka, navigera och reglera.

 • Vad är det som blir svårt och varför?
 • Förutsättningar för en begriplig, hanterbar och meningsfull undervisning
 • Kognitiva, kommunikativa och sensoriska hjälpverktyg
12.00 Lunch
13.00 Flickor med autism och adhd – fånga upp och hjälp fler flickor så tidigt som möjligt

Maria Bühler, leg psykolog och specialist i neuropsykologi

Hur är det att vara flicka med autism och/eller adhd? Hur påverkar det en flickas psykiska hälsa, skolgång, vardagsliv och samspel med andra? Länge har forskningen utgått från pojkars situation och kunskapen om flickors problematik har därför släpat efter. Flickors symtombild ser ofta annorlunda och många i vuxenvärlden missförstår därför flickornas unika profiler. Psykologen Maria Bühler ger oss ökad kunskap som gör att det blir lättare att nå fram till och förstå även flickorna med NPF.

 • Flickors uttryck och upplevelser av NPF
 • Att tänka långt bortom den traditionellt manliga bilden av autism och adhd
 • Hur fungerar skolan för flickor med autism och/eller adhd?
14.00 En funktionskompetent skola – med kartläggning som verktyg och samsyn som mål

Jenny Karlsson och Anna Morell, specialpedagoger från MOVE Pedagogik

Det kan vara svårt att skapa en framgångsrik elevhälsa i alla led. Men hur kan man driva ett systematiskt elevhälsoarbete där alla på skolan faktiskt blir delaktiga? Specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell har tillsammans utvecklat ett arbetssätt med kartläggning som verktyg för att göra just detta möjligt. Konkret handlar det om att alla på skolan drar åt samma håll med liknande kunskaper, kompetens och språk. Kartläggningar som får betydelse för det som sker i klassrummet leder fram till så kallad funktionskompetens. Resultatet blir en samsyn som skapar ett starkt kitt kring varje elev.

 • Skapa ett elevhälsoarbete där alla har samma kunskap, kompetens och språk
 • Vad är en funktionskompetent skola?
 • Hur man kopplar skolans elevhälsa till ett systematiskt arbetssätt
15.00 Paus

En lite längre paus med kaffe/te, kaka, frukt

15.30 På båda sidor om diagnosen – hur lärare kan möta adhd och autism

Alexander Skytte, författare, ämneslärare och föreläsare

Alexander Skytte har erfarenhet av att vara både den problemskapande eleven och den utbildade läraren. Hans föreläsning är en unik blandning av självupplevd berättelse, reflektioner som ”vuxen med extra allt” och forskningsrön. Skolan bygger till stora delar på elevens förmåga att planera, organisera och minnas. Precis det som elever med adhd och/eller autism har svårt med. Hur kan vi skapa en undervisning som verkligen inkluderar elever med adhd och/eller autism? Alexander utmanar oss att tänka bortom givna strukturer och inrotade arbetssätt.

 • Perspektiv på en skolgång från ett barn med adhd och autism
 • NPF-säkrat förhållningssätt: tydlighet, förutsägbarhet och anpassningar
 • Vad innebär ett inkluderande lärarledarskap?
16.30 Konferensen avslutas

Moderatorn Michael Karlsson avslutar konferensen.

Föreläsare:

Alexander Skytte
Lärare, föreläsare, författare
Maria Bühler
Psykolog och specialist i neuropsykologi
Anna Morell
Specialpedagog, författare
Jenny Karlsson
Specialpedagog, författare
Elinor Kennerö
Rektor
Carola Mazur
Biträdande rektor
Johan Danielsson
Rektor

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Stockholm, 24 mars 2022
Kl 9.00-16.30 | 3 650 kr ex moms
Boka
Livesänd
Digital konferens, 24 mars 2022
Kl 9.00-16.30 | 3 150 kr ex moms
Boka
Finns även som digital konferens
Konferensen livesänds över hela landet

Boktips från Lärarförlaget

Erbjudande!
Du som deltar på konferensen har möjlighet att köpa Alexander Skyttes bok till specialpris. Ange koden SPECIALPRIS22 i Lärarförlagets webbshop så får du 20% rabatt.