Studiero i praktiken

Från stök till resultat och trygghet

Ni kämpar för att skapa god undervisning och se varje elev och dennes behov, men trots höga ambitioner och tydliga strukturer så känns det ibland stökigt och rörigt i klassrummet. Känns situationen igen?

Välkommen till en kompetensutvecklande dag för lärare i grundskolan och lär mer om hur vi går från stök till resultat.

Välj mellan digital konferens eller konferens på plats. Du har möjlighet att ändra din bokning fram till 1 månad före konferensstart.  

 

Missa inte vårt konferenspaket! Gå både på Studiero i praktiken och Uppdrag: Specialpedagogik. Du sparar 1500 kr
Läs mer om detta under boka-knapparna.

Om konferensen

Studiero kommer inte gratis. Det beror heller inte på vilka elever du har i ditt klassrum. Studiero är resultatet av skolans arbete med struktur, relationer, klassrumsledarskap och bra undervisning och är något vi skapar tillsammans med eleverna. Och när vi lyckas får vi lärare som trivs, elever som når målen och en skola dit både elever och lärare söker sig.

Konferensdagen ger er inspiration, forskning, pepp och nya arbetssätt som hjälper ert eget utvecklingsarbete. De som delar med sig är experter inom sina områden eller kommer från skolor som har gjort fantastiska utvecklingsresor. Konferensdagen fokuserar på det vi vet gör skillnad och hur vi arbetar rent praktiskt för få studiero.

Innehåll

08.15 Registrering

Kaffe/te och smörgås. Samtala med lärarcoachen i Coachens hörna

09.00 Välkommen

Konferensen inleds och moderator Malin Valsö hälsar välkommen

09.10 Klassrumsledarskap och relationskompetens som främjar studiero

Åsa Hirsch, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet

Relationskompetens är mer än goda sociala relationer mellan lärare och elever. Det är också nära kopplat till kunskapsuppdraget med utgångspunkten att kunskaper, färdigheter och förmågor växer fram i och genom relationsprocesser. Vad utmärker då de lärare som lyckas med att få sina elever att utvecklas kunskapsmässigt samtidigt som eleverna mår bra och känner lust att vara i skolan och lära?

 • Vad innebär relationellt ledarskap?
 • Relationen mellan didaktisk kompetens, ledarskapskompetens och relationskompetens
 • Hur bygger man goda och respektfulla relationer som bidrar till en trygg och inkluderande lärmiljö?
 • Så skapas magi i klassrummet
10.30 Att vända från stök till resultat – resan mot ökad studiero

Henrik Ljungqvist rektor Ronnaskolan och Renas Khezri rektor Trosa kommun (tidigare bitr rektor Ronnaskolan).

När Henrik tillträdde tjänsten som rektor på Ronna-skolan rådde allmänt ofokuserat stök i klassrummen. Det första steget i utvecklingsresan var att ta tag i relationerna, både mellan lärare-elev och elev-elev. Nästa steg blev en kompetensresa med syfte att lyfta undervisningskvaliteten. Idag råder dynamisk studiero och fina relationer som stärker lärarnas undervisning och elevernas lärande. Så vad händer i klassrummen i Ronnaskolan?

 • Vad är studiero egentligen? Vad är det vi försöker uppnå?
 • Så arbetar vi med relationer och kommunikation
 • Tydliga strukturer för både elevers och lärares utveckling
 • Pedagogens roll som ledare, motivator och inspiratör
11.30 Lunch
12.30 Pax i skolan – modell för lugn, trygghet, glädje och studiero

Ingeborg Hull, rektor Kästaskolan och Sandra Stålbert, biträdande rektor Kästaskolan.

I skollagen står att rektor har ansvar för att skapa ordning, trygghet och studiero. Det kan låta enkelt, men hur gör man konkret? För ett par år sedan hade Kästaskolan låga resultat och många incidenter. På kort tid har de nu förändrat förutsättningarna för samtliga elever att lyckas med sitt lärande socialt och kunskapsmässigt. Med förebyggande och strukturerat arbete, en gemensam satsning på Pax i skolan och ett ledarskap med stort elevfokus har de lyckats uppnå en helt ny nivå av trygghet och studiero. Pax i skolan är en vetenskapligt beprövad modell för att arbeta med värdegrunden och för att skapa studiero i klassrummet.

 • Så arbetar vi praktiskt med Pax i skolan och får arbetssättet att genomsyra hela verksamheten
 • Tydliga strukturer i vår undervisning
 • Hur vi kopplade forskning till praktik och fick trygga elever och god undervisning
 • Värdegrundsarbete varje dag, varje lektion med Pax
13.30 Lärarcoachen live – hur kan ni utveckla studiero utifrån era utmaningar?

Annica Gärdin, lärarcoach, lärare, fortbildare

Når ni inte det resultat ni önskar? Är det något viktigt ni missar? Eller känner ni er osäkra på vad ni ska prioritera i ert utvecklingsarbete? Är det kanske dags för lite coachning?

Ni har väl inte missat UR:s podd Ring lärarcoachen? Den leds av lärarcoachen Annica Gärdin och vi är många som har tagit till oss av hennes undersökande frågor och kloka råd. Nu får ni möjlighet att få råd direkt från coachen. Mejla in din fråga så kanske den är en av de utvalda frågor som Annica bygger upp sin föreläsning runt. Du har också möjlighet till samtal med Annica Gärdin under kafferasterna i Coachens hörna.

14.30 Fika med kaffe/te och kaka

Passa på att samtala med lärarcoachen i Coachens hörna

15.00 Fysisk lärmiljö – enkla medel för att skapa ett lugnare klassrum

Malin Valsö, skolpsykolog, skolutvecklare, författare

En god fysisk lärmiljö ökar lärande och trivsel och förbättrar både elevers och lärares arbetsmiljö. Vilka lärmiljöer ger då bästa förutsättningar för trygghet, arbetsro, koncentration, lärande och hälsa? Det finns mycket ni kan göra med små medel för att förbättra den fysiska lärmiljön oavsett vilka förutsättningar vi har i utgångsläget.

 • Hur ser en optimal lärmiljö i klassrummet ut?
 • Vad hjälper eller stjälper när det gäller möblering, visuell information etc?
 • Så stärker den fysiska lärmiljön koncentration, minne, språkutveckling och samarbete
 • Konkreta tips på hur du med enkla medel kan förbättra lärmiljön
16.00 Avslutning
Konferensen avslutas

Annica Gärdin
Lärarcoach, lärare, fortbildare
Sandra Stålbert
Biträdande rektor Kästaskolan
Henrik Ljungqvist
Rektor Ronnaskolan
Renas Khezri
Rektor Trosa kommun
Malin Valsö
Skolpsykolog, skolutvecklare, författare
Åsa Hirsch
Docent i pedagogik vid Göteborgs universitet
Ingeborg Hull
Rektor Kästaskolan

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Programansvarig

Cecilia Blanckert

Välj tillfälle

Stockholm, 17 mars 2021
09.00-16.00 | 3 650 kr ex moms
Boka
Digital konferens, 17 mars 2021
09.00-16.00 | 3 150 kr ex moms
Boka
Konferenspaket Stockholm, 16-17 mars
09.00-16.30 | 6 500 kr exkl moms
Boka
Konferenspaket Digital, 16-17 mars
09.00-16.30 | 5 500 kr exkl moms
Boka

KONFERENSER TILL PAKETPRIS
Boka Studiero i praktiken ihop med konferensen Uppdrag: Specialpedagogik till paketpris!

Uppdrag: Specialpedagogik
4+ erjudande
Finns även som digital konferens
Konferensen livesänds över hela landet