Ta hjärnan på allvar

- öka lusten till lärande och höj elevernas resultat
En expertkonferens av och med Anna Tebelius Bodin.

Vår digitala samtid sätter vår 40 000-åriga hjärna på prov. Det obegränsade och ständigt tillgängliga blir problem för en hjärna som är formad att förhålla sig till begränsningar. Det här får konsekvenser för både lärare och elever i skolans vardag.

Med fördjupad kunskap om biologiska och neurologiska förutsättningar kan vi pedagoger öka förståelsen för vad som händer vid inlärning och därmed ta bättre didaktiska beslut. Pedagogen Anna Tebelius Bodin, sakkunnig i inlärningspsykologi, utmanar vår pedagogiska medvetenhet och tar oss till nya insikter om klassrumsdialogen. Som modiga pedagoger kan vi anpassa undervisningen efter hjärnans biologi för att öka lusten till lärande och höja elevernas resultat.

Ta chansen att utvecklas till en bättre lärare och anmäl dig till konferensen som kommer ge dig nya kunskaper om hjärnan, inlärningen och motivationen.

Innehåll

08.15 Registrering
Kaffe/te med smörgås.
09.00 Välkommen
Den här dagen kommer du tillsammans med Anna få processa kunskaper om hjärnan och få del i vad som kan ge dig möjlighet att utvecklas i din roll som lärare. Genom olika övningar tar Anna med dig på en resa där du utmanas i dina förutfattade meningar kring lärandet och hur viktig ditt förhållningssätt är för att skapa goda förutsättningar för alla elevers lärande.
09.10 Fokus fokus fokus - styr, fånga och behåll uppmärksamheten

Vi är egentligen ganska lika. Våra hjärnor har gemensamma ”triggers”. Men både vår och elevernas uppmärksamhet är begränsad och förutsägbar. Mycket handlar om att kontrollera vad eleverna fokuserar på i undervisningen. Att skapa en undervisning som ger eleverna nya sätt att tolka sin omvärld är avgörande för deras resultat. Du får tekniker för hur du styr elevernas fokus och hur du kan fånga och behålla uppmärksamheten och få eleven personligt engagerad och stimulerad att tänka.

09.50 Hjärnan behöver struktur - skapa förutsättningar för bättre inlärning

Gruppens gemensamma ansträngningar ger en ökad förståelse hos individen. När vi har regler och tekniker för hur vi till exempel diskuterar, argumenterar eller sammanfattar tillsammans skapar vi förutsättningar för bättre inlärning. Att skapa en struktur för eleverna i klassrummet handlar om att göra medvetna val för elevens upplevelse av sin egen roll i undervisningen. Lär dig mer om hur du genom en tydlig rollfördelning och fördelat ansvar kan påverka elevernas interaktion och använda gruppen som en resurs i klassrummet.

10.30 Kaffe/te och frukt
11.00 Nyttja kapaciteten optimalt - förbättra elevernas minne med pedagogisk variation

Det är krävande för hjärnan att tänka. Därför behöver vi variera energiåtgången i lektionsupplägget. Pedagogisk variation handlar om att skapa en medveten balans mellan aktiviteter. Både för mycket och för lite endorfin är negativt för minnet, så för att minnet ska fungera på bästa sätt behöver hormonpåslaget varieras. När vi blir medvetna om hur vi kategoriserar undervisningsmomenten och hur vi reglerar endorfinpåslagen ger vi eleverna chansen att nyttja hjärnans kapacitet optimalt.

12.00 Lunch
13.15 Dopaminet skapar förväntningar - utnyttja hormonernas kraft

Med hjälp av berättelser kan vi knyta band till eleverna. När vi ger våra elever anpassade utmaningar i ett tryggt klimat triggas produktionen av serotonin och endorfin. Det gör att de upplever utmaningen och lärandet som lustfyllt och stimulerande. Det oxytocin som bildas öppnar upp sinnen och välvilja. Inspireras till att använda uttryck och tävlingar för att skapa förväntan med dopamin. 

14.15 Rädslan och kärleken - jonglera med tankens två stora drivkrafter

Tanken har två drivkrafter: rädsla och kärlek. När du möts av nya utmaningar kommer ditt handlande påverkas av vilken väg hjärnan väljer. Fly eller ta ansvar. Den pedagogiska utmaningen är att väcka modet. Vi behöver alla få chans att pröva och testa i tryggt och kärleksfullt klimat. Både lärare och elever. Låt ditt agerande göra dig till en förebild för eleverna. 

15.00 Kaffe/te och kaka
15.30 Avslutning och sammanfattning

Föreläsare

Läs mer om Anna Tebelius Bodin genom att klicka på fotot.

Anna Tebelius Bodin
Pedagog, föreläsare, författare och utbildad i inlärningspsykologi

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj konferensort!

Stockholm, 24 januari 2018
09.00-15.30 | 3 500 kr
BOKA