Extra anpassningar och särskilt stöd

– Rätt insats till rätt elev

Fortbildningen lär er att:

  • Arbeta systematiskt runt elevers behov
  • Utreda elevens behov på skol,- grupp- och individnivå
  • Hitta rätt insatser för rätt behov

Om kursen

Var går gränserna mellan ”vanlig undervisning”, extra anpassningar och särskilt stöd? Ibland pratar vi slentrianmässigt om elevers olika behov eller olika insatser utan att göra det på ett sätt som leder till långsiktig lösning. Oftast går det snett redan när vi ska identifiera en elevs behov. Denna fortbildning lär er att skapa kvalitetsprocesser runt elever som behöver mycket stöd för att nå målen.

Innehåll

Var går gränsen mellan ”vanlig” undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd?
Minnesfunktioner, kognitiva funktioner och exekutiva funktioner- alla kan påverkas av diagnoser och andra utmaningar. Det ger direkta effekter på vår undervisning och insatser. Det är insatsernas omfattning och varaktighet som skiljer särskilt stöd från sådant stöd som ges i form av extra anpassningar. Fortbildningen tydliggör gränserna så att ni kan sätta in rätt insatser.

Hur kartlägger och analyserar vi en elevs behov på rätt grunder?
Om vi brister i att kartlägga, identifiera behov och göra riktiga analyser av det vi ser får vi bara tillfällighetsslösningar. Lämna gissningarna bakom er och hitta ett långsiktigt och mer rättssäkert arbetssätt. Ska vi ha eleven i fokus måste vi lära oss att se hela kontexten och se de faktiska behoven, inte diagnoserna eller symptomen.  

Hur vet vi om har satt in rätt insats? 
Gör vi rätt saker? Vi måste ha på fötterna när vi väljer insats. Insatsen måste kunna värderas efter sitt resultat. Ska vi hjälpa en elev att nå ökad måluppfyllelse kan vi inte höfta. Eleven har rätt att nå målen och vi har skyldigheter att se till att de gör det. Våra processer bör bygga på ett lärande och systematik hela vägen i mål.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 22 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Stockholm, 20 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet.