Extra anpassningar och särskilt stöd

– Vad ska vi göra och hur ska vi göra det?

Kursen lär dig att:

  • Hitta gränsdragningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd
  • Kartlägga elevens behov på individ-, grupp- och organisationsnivå
  • Säkerställa att eleven får rätt stöd i rätt omfattning

Om kursen

Alla elever i behov av anpassningar eller särskilt stöd ska skyndsamt få detta. Men var går gränsen mellan vanlig och effektiv undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd? Vi behöver tydliggöra vilka elever vi talar om som är i behov av stöd och hur vi utvecklar en skola som låter alla elever få utveckla sin fulla potential. När åtgärdsprogram ska skrivas behöver det vara så tydligt att det blir ett stöd för valet av insatser. Det måste också klargöras vem som är ansvarig för att insatserna blir genomförda och att de följs upp och dokumenteras. Ja, utmaningarna är många och medvetna val måste hela tiden göras! Vi reder ut begreppen, ger dig praktiska lösningar samt ger exempel på anpassningar och särskilt stöd.

Innehåll

Var går gränsen mellan effektiv, vanlig undervisning, anpassningar och särskilt stöd?
Vad säger forskningen om vad vanlig, effektiv undervisning egentligen innebär? Vi behöver veta det för att kunna dra gränsen till både anpassningar och särskilt stöd. Men vi behöver alltid ställa oss frågan vad eleven, som vi har framför oss, behöver för att på bästa sätt nå skolans mål. Helt enkelt sätta fokus på skolans ansvar. Fortbildningen tydliggör gränserna så att vi kan sätta in rätt insatser i rätt tid och i nödvändig omfattning.

Hur kartlägger vi och analyserar elevens behov av stöd?
Innan vi kan inleda arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd måste vi kartlägga vad behovet är. En generell och övergripande insats finns inte utan vi behöver se till varje enskild elev och dess behov av stödåtgärder. Ett elevsamtal syftar till att ge återkoppling till eleven, men framförallt behöver du som lärare få den information som hjälper dig att planera och genomföra undervisningen. Fortbildningen ger dig kunskap om hur kartläggningen genomförs på tre olika nivåer: individ, grupp och organisation.

Vad händer efter kartläggning och analys?
Räcker det med anpassningar i klassrummet? Om inte, måste särskilt stöd sättas in. Vad innebär det? Det blir skillnad på om insatserna handlar om t ex färdighetsträning, psykosociala insatser eller anpassad studiegång. Nu behövs också ett åtgärdsprogram där insatserna beskrivs. Hur ska ett åtgärdsprogram se ut? Hur vet jag att eleven får rätt stöd och i effektiv omfattning? För att kunna veta det måste utvärdering och uppföljning kontinuerligt ske. Fortbildningen ger exempel på hur du kan formulera åtgärdsprogrammet så det blir ett stöd i undervisningen samt ger fördjupad kunskap om olika typer av anpassningar och särskilt stöd.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själva kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Lärare, specialpedagoger, speciallärare, skolledare i grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 2 mars 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 29 april 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl. moms
Boka
Malmö, 5 maj 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Göteborg, 21 april 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.