Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Kursen lär dig att:

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledaskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap

Kursen hålls i lokal på ort och digitalt.

Om kursen

Välkommen till en praktiskt inriktad kurs där lärandet sker i process över tid vilket ger dig stora pedagogiska vinster. Här får du teoretiska genomgångar, övning och reflektion runt några av de utmaningar du står inför när du leder kollegor utan att vara chef. Kursen ger dig en solid grund att stå på och hjälper dig att fortsätta växa i ditt ledarskap.

Innehåll

Att vara ledare i arbetslag och grupper innebär att du blir en länk mellan din rektor och dina kollegor. En rolig och utmanande roll, men den kräver insikt i ledarskapet och förberedelser för de förväntningar som rollen kan ge upphov till. Du behöver äga metoder för att få gruppen att bli kvalitetsmedveten och redskap för att skapa struktur och fokus i ert arbete. Den här kursen ger dig teoretiska kunskaper, verktyg och arbetssätt som hjälper dig att utvecklas i rollen som ledare och driva utveckling framåt. Kom och erövra ditt pedagogiska ledarskap!

Uppdraget och ledarskapet

 • Processledare, inte chef – vad innebär det?
 • Processarbetets olika steg
 • Organisation och kultur för framgångsrika skolor och förskolor
 • Genomtänkt kommunikation och feedback som når fram
 • Självkritiskt förhållningssätt och reflektion över det egna ledarskapet

 

Laget och ledarskapet

 • Arbetslagets uppdrag och funktion
 • Grupputveckling – att gå från trevande till målmedvetenhet
 • Gruppdynamiska processer och hur du får andra med dig
 • Struktur för effektiva och meningsfulla möten
 • Verktyg för konflikthantering och förståelse för olika konfliktstilar

 

Leda förändring

 • Hjärnforskningens förklaring på förändringsreaktioner
 • Verktyg för att leda förändring och utveckling
 • Förändringskurvans olika faser
 • Vad styr våra beteenden?
 • Att skapa engagemang, motivation och delaktighet

 

Fortbildning i process

Kursens upplägg ger stora pedagogiska vinster för din utveckling, och kombinerar fysiska träffar med digitala. Den innefattar också eget arbete mellan kursdagarna där du förväntas använda dina nya kunskaper i din egen verksamhet. Till din hjälp i den processen får du med dig ett konkret stödmaterial med olika övningar att välja mellan och du styr själv vilka delar av ditt ledarskap du vill utveckla ytterligare. Vid tredje kursdagen presenterar och reflekterar vi tillsammans över det arbete som skett i den egna verksamheten.

Målgrupp

Arbetslagsledare i alla skolformer

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

Fortbildning i process
STOCKHOLM + DIGITALT, 6-7/10 i Stockholm (kl 9-16.30) & 8/11 Digital (kl 9-16.00)
. | 9.500 kr exkl moms
STHLM + DIGITAL SKOLA
Fortbildning i process
GÖTEBORG + DIGITALT, 13-14/10 i Göteborg (kl 9-16.30) & 17/11 Digital (kl 9-16.00)
. | 9.500 kr exkl moms
Göteborg + Digital för Alla skolformer
Fortbildning i process
KURSORT MALMÖ + DIGITAL KURS, 20-21/10 i Malmö (kl 9-16.30) & 25/11 Digital (kl 9-16.00)
. | 9.500 kr exkl moms
Malmö + Digital för Alla skolformer
Fortbildning i process
DIGITAL KURS, 26-27/10 och 29/11 kl 09.00-16.00
. | 8.700 kr exkl moms
Digital kurs för Alla skolformer

Din bok har lagts till i varukorgen

Boktips från Lärarförlaget

Boken Att leda från mitten - lärare som driver professionell utveckling vänder sig till arbetslagsledare, utvecklingsledare, förstelärare och rektorer med flera - i både skola och förskola. Den handlar om att leda och ta ansvar, men ändå inte vara chef. Att driva förändring och handleda sina kollegor. Författaren Karin Rönnerman är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet.