Leda i motstånd och bristande samspel

– hur motståndets kraft kan vändas till engagemang

Världen är inte sig lik. Inte heller våra priser!

Tack för att du gör ett superjobb i de här tuffa tiderna! Vi vill att ge så många som möjligt något gott att se fram emot i höst och sänker tillfälligt våra kurspriser med 1000 kr. Gäller när du gör din bokning mellan 20 april och 31 maj med rabattkoden "1000".

Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skulle kursen inte kunna genomföras pga restriktioner så erbjuds du ett nytt kursdatum. Blir du själv sjuk så kan platsen överlåtas till en kollega.

OBS! Dessutom gäller just nu fri av- eller ombokning till annan fortbildning fram till 1 månad före kursdagen, vid alla nya bokningar.

Om kursen

Skolans värld är komplex. Vi samspelar med elever och barn, kollegor och föräldrar. Kraven på oss är höga och vi har höga krav på oss själva. Inte konstigt att det uppstår krockar, slitningar och frustration mellan kollegor.

Under den här kursdagen kommer du åter igen bli stärkt i din roll som ledare för andra pedagoger. Vi vill även utmana dig i ditt ledarskap, både genom reflektion och genom hands on-övningar så att du växer som den resurs du är i organisationen. Gemensamt tar vi tillvara på erfarenheter, övar mer på ledarskap och stöttar dig att spänna bågen i den situation där du befinner dig.

Kursen lär dig att:

  • Förstärka samspel och samarbete i gruppen
  • Leda när motstånd blir synligt i handling och attityd
  • Hantera de konflikter som uppstår

Innehåll

Hur förstärker vi samspel och samarbete i gruppen?
Vi övar och prövar probleminriktad handledning i grupp, karusellen och open space och belyser Carol S Dwecks begrepp mindset på vuxenplanet. Genom dessa metoder och förhållningssätt kan du sedan öka dina gruppdeltagares delaktighet och fortsatt stå rustad som ledare i arbetslaget. Du få ta del av några fler metoder som du kan använda i ditt eget arbetslag för att utveckla samarbetet, driva utveckling och lösa problem. Vi reflekterar runt hur vi kan öppna upp för nya synsätt och skapa samsyn runt både problem som lösningar.

Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?
Vi har olika sätt att kommunicera, vi har olika förväntningar och olika behov. Det finns samtalsmetoder att ta fasta på men också viktig förståelse för hur en grupp färgas av medlemmarnas drivkrafter, värderingar och beteendestilar. Om värderingar hos medarbetarna krockar med värdegrunden, hur gör vi då? Våra medarbetares värderingar och beteendestilar påverkar också hur vi samspelar och kommunicerar. Vi behöver förstå hur för att också kunna förstå varför det uppstår motstånd i arbetslaget.

Hur hanterar vi konflikter som uppstår?

Det är utmanande att leda andra. Oftast handlar det om roliga utmaningar men då och då ställs vi inför situationer som kräver mer av oss: konflikter. De stjäl tid och energi som vi istället skulle kunna investera i vårt uppdrag. Att förstå varför konflikter och motstånd uppstår är lika viktigt som att förstå hur vi ska lösa dem när vi väl står inför dem, om vi vill ha effektiva och välmående grupper.

Tips och verktyg

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Målgrupp

Rektorer, arbetslagsledare, förstelärare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Lärarledd
Digital kurs , 17 november 2020
09.00 - 15.00 | 2.950 kr exkl moms
Boka
Stockholm, 26 november 2020
09.00 - 16.30 | 3.450 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Erbjuds även som lärarledd digital kurs