Sätt rätt betyg

- utveckla din betygssättning

Välkommen till vår praktiskt inriktade kurs i betygsättning. Med träning i att sätta korrekta betyg kan du som lärare fullfölja uppdraget om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera din undervisning.

  • Bli tryggare i hur du hanterar relationen mellan förmågor och centralt innehåll
  • Planera undervisning som synliggör elevernas förmågeutveckling
  • Identifiera kvalitet i relation till kunskapskraven

Lärarfortbildnings Verkstadskurser är forum för träning och reflektion. Där får du träna på olika scenarion från lärares vardag och skapa lösningar på olika utmaningar. Kom och träna med Lärarfortbildning!

Om kursen

När vi utvecklar vår betygssättning gör vi det för att kvalitetssäkra vår undervisning. Många lärare känner sig osäkra på vad som gäller. Har vi dessutom inte planerat vår undervisning på ett sätt som synliggör elevernas förmågeutveckling, blir det ännu knepigare. Med träning i att sätta betyg på rätt grund kan lärare både fullfölja sitt uppdrag om likvärdighet och samtidigt bli bättre på att planera sin undervisning. Vi blir bättre lärare helt enkelt.  Välkommen till en praktiskt inriktad kurs som ger vägledning men framförallt låter dig träna och reflektera med andra lärare.

Innehåll

Hur ska vi tolka värdeorden för att kunna sätta rätt betyg?
Det är ibland en utmaning att identifiera kvalitet i relation till kunskapskraven. Ett betyg ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättningen. Så långt inga problem. Det är snarare hur vi ska tolka kvalitet som utmanar. Under kursen får du lära dig mer om hur du ska resonera när du bedömer kvalitet genom att studera elevsvar i ämnena svenska, engelska och matematik och diskutera det friutrymme som lärare har i att bedöma det.

Hur planerar vi undervisning för en likvärdig och rättssäker betygssättning?
Många lärare tycker relationen mellan förmågor och centralt innehåll är svårt. Vissa utgår fortfarande från det centrala innehållet när de ska betygssätta, trots att det är kvaliteten i förmågorna i relation till ämnesstoffet som ska bedömas. Så om det är förmågan som ska betygssättas, hur många gånger vill vi se något för att veta säkert om elevens förmåga? Och har vi i vår planering gett eleven möjlighet att visa förmågan tillräckligt många gånger?

Hur får vi en medveten betygssättning grundat på de tre formativa grundfrågorna?
Den formativa bedömningen bygger på att synliggöra målet, elevens nuläge och vägen till målet. När detta genomsyrar vår undervisning får vi också en mer kvalitativ summativ bedömning. Under kursen utforskar vi djupare vilket kunnande som krävs för de olika betygen och hur ska vi som lärare ska kunna hjälpa eleven till ett högre betyg.

Hur sätter vi korrekta terminsbetyg och slutbetyg?
Med hjälp av olika fiktiva elevfall får ni här utmana er kunskap om hur ni ska förhålla er till årskurs och de delar av kunskapskraven som har testats när ni sätter termins- eller slutbetyg. Vi arbetar bland annat med relationen B och D, tröskeleffekt, pysparagraf, sjukdom, frånvaro, F och streck samt nationella prov.

Målgrupp

Lärare i årskurs 4-9

Mål

Du lär dig sätta betyg på rätt grunder så att ni kan öka rättssäkerheten och likvärdigheten.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Mattias Olsson

Välj kursort!

Stockholm, 2 maj 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Medlem i Lärarförbundet? 
Som medlem får du 25% rabatt på våra kurser och konferenser. Maximal rabatt är 1000 kr. Utnyttja erbjudandet genom att göra en individuell anmälan (dvs du behöver fylla i ett eget anmälningsformulär) och ange din rabattkod som du hittar i din medlemsinformation från Lärarförbundet.