Undervisningsdesign och klassrumsledarskap

– framgångsrika lärare – hur gör de egentligen?

Lär dig att:

  • Använda relationsforskning i din lärarvardag
  • Designa lektioner som utvecklar elevernas tänkande
  • Utveckla ditt klassrumsledarskap för ett framgångsrikt lärande

Vad är det som gör en lärare till en riktigt bra lärare?

En som skapar engagemang i lärandet, lockar fram och behåller motivationen hos sina elever, som stöttar sina elever till goda skolresultat och som har harmoni och studiero i sitt klassrum. Och som är nöjd över sin egen arbetssituation.

Forskare vid Stavanger Universitetet har undersökt detta och identifierat tre framgångs­faktorer hos de lärare som lyckas bäst. Framgångsfaktorerna kallar forskarna för Emotionellt stöd, Inlärningsstöd och klassrumsorganisation och de leder till ökat lärande, mindre mobbning och skolfrånvaro samt nöjdare lärare. Genom fortbildningen tar vi forskningen till klassrummet och ger dig verktyg för ett klassrumsledarskap i praktiken baserat på de tre framgångs­faktorerna. Vi lär av de bästa och skapar undervisningsdesign med undervisningsstra­tegier som följer hjärnans krav på pedagogiken, samt väver in mängder av praktiska exempel på nya arbetssätt till er skola.

Under kursen undersöker vi följande frågor…
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Hur utvecklar vi professionella och äkta relationer?

Utan relation inget lärande, säger forskningen. Ett positivt klassrumsklimat är med andra ord ingen trivselfaktor – det är en framgångsfaktor. Det krävs ett systematiskt och kontinuerligt arbete med sociala relationer mellan såväl lärare och elev som mellan elev och elev. Hur synliggör vi kvaliteten på våra relationer för oss själva och hur säkerställer vi att vi arbetar relationsfrämjande? Vi kommer att dyka ner i den senaste relationsforskningen inom pedagogik och hur vi använder oss av resultaten i vår lärarvardag.

Så utvecklar vi elevernas förmåga att tänka

För att komma vidare från innantill-inlärning och kunna utveckla elevernas förmåga att tänka måste vi tänka till när vi planerar undervisningen. Inlärningen ska fokusera på att utveckla ett avancerat tänkande och olika förmågor hos eleverna. Hur ska vi planera undervisning som uppmuntrar till problematiserande och reflektion med djupare förståelse som resultat? Du får praktiska klassrumsexempel och kunskap om hur du planerar och genomför utbildning med inlärningsstöd som en naturlig del i undervisningen.

Så skapar vi en klassrumsorganisation som ger ordning och tydlighet

Vi känner alla igen oss i när det börjar bli stökigt i klassrummet, elever som gör annat än det vi tänkt och lektionsplaneringar som går åt skogen. Vårt ansvar är att skapa en tydlighet och ett lugn där elever och lärare kan fokusera på undervisningen. Men hur gör vi det i praktiken? Fortbildningen ger en fördjupad kunskap om organisation och ledarskap i klassrummet tillsammans med strategier och verktyg. Utöver det kommer vi identifiera kritiska punkter som lärare alltid måste planera för.

Målgrupp

Lärare, specialpedagoger och skolledare.

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

Stockholm, 28 mars 2022
09.00 - 16.30 | 3.750 kr exkl moms
Boka kursplatser
Göteborg, 2 maj 2022
09.00 - 16.30 | 3.750 kr exkl moms
Boka kursplatser
DIGITAL KURS, 9 maj 2022
Kl 9.00-15.30 | 3.350 kr exkl moms
Boka kursplatser

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.>>