Kurser för skolledare

Våra kurser för skolledare

Här träffar du och byter erfarenheter med deltagare från olika delar av landet. Vi tar emot max 30 deltagare per kurs.

Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Istället för att vara upptagen av frågan hur du ska hinna med uppdraget som arbetslagsledare behöver du erövra redskap för att möjliggöra att arbetslaget gemensamt tar ansvar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Arbetslaget ska vara navet i skolutvecklingen och den lärande reflektionen ska vara navet i arbetslagets väg framåt.

Målgrupp:
Nyblivna förskolechefer

Förskolechef – ny i rollen

– varje barns bästa förskola, ditt uppdrag

Att vara ny som chef kan vara fantastiskt, inspirerande och energigivande. Eller förvirrande och i värsta fall så utmanande att det dränerar dig på energi. När du går från att vara medarbetare till att bli chef så kan du ge dig själv en kickstart genom att börja fylla din egen verktygslåda.

Förskolechef – ny i rollen är en ledarskapsutbildning som ger dig kunskap, praktisk träning och konkreta verktyg samt inspiration till att leda och utveckla dig själv, kollegorna och verksamheten. Vi gör det genom att ta del av praktikfall, aktuell forskning, tillämpa olika verktyg och modeller samt genom att lära av varandra i gruppen.

Målgrupp:
Skolledare i grundskolan

Skolledare - ny i rollen

– hur hittar du balans mellan resultat och relationer?

Att vara ny som chef kan vara fantastiskt, inspirerande och energigivande. Eller förvirrande och i värsta fall så utmanande att det dränerar dig på energi. Den här fortbildningen ger dig en verktygslåda med redskap som hjälper dig hantera konflikter, bygga effektiva team, arbeta med rätt saker och utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl