Kognitionsvetenskap i klassrummet

Stärk lärandet med pedagogik på hjärnans villkor

Lär dig att:

  • Förstå hjärnans komplicerade struktur
  • Omsätta kognitionsvetenskap till träffsäker undervisning
  • Maximera elevernas lärande med en hjärnsmart lärmiljö

Hjärnans krav på pedagogiken

Kunskap och hjärnan kan i grunden förändra vårt sätt att forma undervisning och skapa förutsättningar för en träffsäker undervisning. Under den här halvdagen kommer du får en grundläggande genomgång av forskning inom kognitionsvetenskap och hur kunskapen blir relevant för dig som lärare. Med ökad kunskap om hjärnans utveckling, processer och reaktioner kan du förstå dina elevers utveckling bättre, både socialt och kunskapsmässigt, vilket ger dig nycklarna till en hjärnsmart undervisning.

Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Hjärnans utveckling – från savannen till vår digitala nutid

Våra hjärnor är en av de mest komplicerade strukturer som evolutionen skapat. Den hjärna vi har i dag tog sin form då vi levde på savannen och hjärnforskning har gett oss logiska förklaringar till många reaktioner på stress, förändring och olika behov i vår digitala nutid. Kunskapen har blivit en naturlig del av nutida skolforskning. Här får du en grundläggande genomgång av kognitionsforskningen och dess koppling till pedagogiken.

Så fungerar minnesprocessen och hur kan du påverka den

I hjärnan pågår ständiga processer. Här får du lära dig hur minnesprocessen fungerar och hur stress påverkar lärandet och minnet. Du får förståelse för hur korttidsminnet och långtidsminnet samverkar, verktyg för hur du kan arbeta med minnesträning med eleverna samt hur du hjälper dem att ”avlasta” pannloben för att kunna fokusera på nytt lärande.

Hur utformar du undervisning och lärmiljö på hjärnans villkor?

Så vad betyder all kunskap om hjärnan för dig som lärare? Hur gör du för att forma organisera, planera och genomföra din undervisning så den blir hjärnsmart? Genom konkreta exempel visar vi hur! Till exempel tittar vi på hur du kan använda vitaliseringseffekten för att skapa nyfikenhet, engagemang och motivation. Hur du stärker elevens dynamiska mindset för att maximera sitt lärande och hur du skapar ett klassrum där alla mår bra och där det är okej att misslyckas.

Varför ska man gå på kursen?

Kursen ger en grundläggande förståelse för hur vår hjärna fungerar och vad du som lärare kan lära från kognitionsvetenskapen. När du utformar undervisningen utifrån hur elevernas hjärnor lär kan du stärka lärandet, självbild och motivation hos dina elever.

Den digitala halvdagen komprimerar lärandet för dig och gör det möjligt att delta på ett både tids- och kostnadseffektivt sätt.

Målgrupp

Lärare i grund- och gymnasieskola

Vår pedagogiska idé - vi startar lärandet med en fråga

För att svara på en fråga behöver vi tänka och vi behöver tänka för att lära oss

Därför är det här med frågor extra spännande. Våra kurser tar sin utgångspunkt i de tre klassiska frågorna vad, varför och hur? Som grund har vi våra styrdokument och aktuell forskning men det är först när vi omsätter den kunskapen i en användbar praktik som det gör skillnad. Det är här våra fortbildare kommer in med sin erfarenhet och det grundläggande målet är att våra kurser ska besvara frågan Hur gör vi för att få det att fungera i praktiken?

Kursen varvar teoripass med reflektioner och gruppövningar. Som kursdeltagare har du möjlighet att ställa frågor och få svar. Du kommer att få en mängd tips, idéer och inspiration att prova på nya arbetssätt. Vi vill att du ska kunna använda dina nya kunskaper redan dagen efter kursen och att det du lär dig kommer att göra skillnad för din undervisning och dina elever.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Projektledare/kursadministratör

Anna Ljungdahl

1/2-dag
DIGITAL KURS, 23 mars 2023
Kl 13.00-16.00 | 1 950 kr ex moms
BOKAS NU!

Din bok har lagts till i varukorgen

Nöjd
Kan även bokas som uppdrag, dvs internutbildning där kursledaren kommer till er

Vill du att kursledaren håller en skräddarsydd kurs speciellt för er på din arbetsplats?
Fyll i en intresseanmälan >>

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>

Dela med dina kollegor!