Leda kollegor i förskolan

EN UNIK MÖTESPLATS

Byt erfarenheter, knyt nya kontakter och väx i din roll som utvecklingsledare. Det här är en dag du inte vill missa!

Med siktet på en likvärdig förskola med hög kvalitet

Här får du som leder utvecklingsarbete i förskolan fylla på med såväl verktyg för ledarskapet som högaktuella teman för förskolans framtid. Du får möta kollegor från hela landet och utmanas i dina invanda mönster och tankegångar. Byt erfarenheter, knyt nya kontakter och väx i din roll som utvecklingsledare. Det här är en dag du inte vill missa!

Vi vet att det krävs mer än en föreläsningsdag för att få till förändring och lärande. Den här dagen präglas därför av våra ledord Inspirera Reflektera Diskutera och programmet ger utrymme för såväl reflektion över det egna ledarskapet som möjlighet till samtal och utbyte med övriga deltagare oavsett om du deltar på plats eller digitalt.Målgrupp

Förste förskollärare, pedagogistor, pedagogiska utvecklare, pedagogiska handledare m fl

Innehåll

8.15 Registrering med kaffe, te och smörgås
09.00 Konferensen inleds

Moderator Lena Rosada hälsar välkomna och inleder konferensen

09.10 Vad är det vi ska leda mot? – Likvärdighet och kvalitet idag och i framtiden

Christian Eidevald, docent i förskolepedagogik, leg förskollärare och författare

Förskolans förutsättningar är idag annorlunda mot hur de tidigare varit. Uppdraget är stort och arbetsformer och strävanden krockar allt oftare med förutsättningar, med både fler och större målområden samtidigt som segregationen ökar i samhället, ekonomin minskar och det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetenser. Vad är då en kvalitativ utbildning, utifrån de förutsättningar som förskolan har idag och behöver planera för att möta?

För att leda utvecklingen måste vi definiera vad det är vi ska leda emot och kanske krävs en och annan tankekullerbytta. Under föreläsningen tas bland annat upp:

 • Uppdraget, möjliga tolkningar och nya angreppssätt
 • Vad innebär kvalitetsarbete utifrån förändrade förutsättningar?
 • Innovation som alternativ till effektivisering
 • Vilket stöd behöver förskollärare och barnskötare från dig?
10.30 Paus med reflektion och samtal
10.50 Vad är din inre motor?

Som ledare behöver du stanna upp och fundera över ditt eget driv, dina värderingar och ditt Varför. Genom enskild reflektion och gemensamma samtal genomför vi en kort övning som hjälper dig att identifiera din inre motor och hur det syns i dina beteenden.

11.00 Att leda för att utveckling verkligen ska ske

Erika Wallin, förskollärare, utvecklingsledare och fortbildare

Utvecklingsarbete är ett komplext fenomen och det är många faktorer som påverkar om utveckling sker eller inte. Som ledare behöver vi vara medvetna om vad som faktisk bidrar till utveckling och vad som hämmar. Det finns ingen enkel väg för utveckling, inga snabba lösningar. Här krävs kunskap och erfarenhet för att lägga kraften på det som blir viktigt på riktigt.

 • Möjligheter och svårigheter i förskolans utvecklingsarbete
 • Vilka faktorer påverkar utvecklingsprocessen – och hur?
 • Leda systematiskt kvalitetsarbete som ger effekt
 • Så bidrar du till en reflektionskultur
12.00 Lunch
13.00 Pedagogiskt ledarskap som främjar lärande och utveckling – att lyckas som processledare

Lena Göthe, skolutvecklare

Nycklarna till utveckling handlar om att driva förbättring framför förändring och processer istället för projekt där vi som organisation bygger kontinuerlig kompetens för ett systematiskt utvecklingsarbete. Som utvecklingsledare ska du, med analysen som nav, lotsa dina kollegor mot ett ständigt undersökande och framåtsträvande för att bli bättre på just det era barngrupper behöver.

 • Skapa strukturer och vetenskaplig systematik i utvecklingen 
 • Det nyfikna och analytiska undersökandet av barns lärande 
 • Att leda kollegor med hjälp av det pedagogiska ledarskapets dimensioner
 • Konkreta redskap för ett lärande och utvecklande klimat i grupper du leder
14.15 Det pedagogiska ledarskapets olika dimensioner

Gruppövning och eftermiddagsfika

Med utgångspunkt i Lena Göthes föreläsning arbetar vi över fikat med en gruppövning där vi tillsammans får resonera om det pedagogiska ledarskapets olika dimensioner.

15.00 En röd tråd i utvecklingsarbetet

Anna Lund, rektor

Det är många som är engagerade i förskolans ständiga utveckling. Huvudman, rektor, utvecklingsledare, arbetslagledare, förskollärare, barnskötare och vårdnadshavare… Inte konstigt att utvecklingsarbetet då ibland kan upplevas som spretigt då vi har olika roller i vårt arbete och olika syn på vad som är kvalité. Här delar rektor Anna Lund med sig av sina erfarenheter och bästa metoder för att skapa en röd tråd i utvecklingen och få alla att leda mot samma mål och syfte. 

 • Leda utifrån en gemensam idé och en pedagogisk tanke 
 • Att leda utvecklingsarbete – hur gör vi vid oliktänkande? 
 • Med sikte mot målet – hur får vi till det i praktiken? 
 • Leda den enskilde pedagogen och gruppen – tydliggöra varför vi gör det vi gör
 • Att skapa en modell för en trygg lärande organisation
16.00 Reflektera mera!

Reflektion är en viktig förutsättning för lärande och utveckling. Ska våra nya kunskaper slå rot och leda till något nytt behöver vi stanna upp och reflektera runt det som vi har tagit in under dagen.

Med hjälp av lärverktyget fyrfältaren reflekterar vi kring dagens föreläsningar.

 • Vad gjorde störst avtryck? Varför?
 • Tänker jag annorlunda i någon fråga?
 • Vad vill jag förändra i mitt förhållningssätt/arbetssätt redan idag?
16.30 Konferensen avslutas

Christian Eidevald
Docent i förskolepedagogik, leg förskollärare och författare
Erika Wallin
Förskollärare, utvecklingsledare och fortbildare
Lena Göthe
Skolutvecklare
Anna Lund
Rektor

Kontaktperson

Tveka inte att höra av dig om några har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Stockholm, 17 mars 2022
Kl 9.00-16.30 | 4 350 kr ex moms

Ej bokningsbar
Livesänd!
Digital konferens, 17 mars 2022
Kl 9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms

Ej bokningsbar

Intervjuer

Här kan du läsa intervjuer med Christian Eidevald, Erika Wallin och Anna Lund. Titta på Christian Eidevalds miniserie om förskolans uppdrag, förutsättningar och möjliga utveckling och ta del av Erika Wallins masteruppsats.

Boktips från Lärarförlaget!

Att leda från mitten – lärare som driver professionell skolutveckling
Karin Rönnerman

Läs mer om boken här

 

4+ erjudande