Förstelärarnas rikskonferens

Det här är konferensen som är speciellt framtagen för dig som är förstelärare. Möt föreläsare med spetskompetens och lång erfarenhet inom yrkesrollen. Ta del av forskning, arbetsmetoder och ny kunskap.

Årets konferens fokuserar på hur kollegialt lärande och undervisning kan bli delar av en och samma process.

Höj undervisningskvaliteten – ledarskap, verktyg och processer.

Förstelärarnas rikskonferens är nästan lika gammal som de första förstelärarna. Vi har funnits med från första början och följt utvecklingen av reformen. Programmet har, precis som tidigare år, tagits fram utifrån idéer och förslag från förstelärare runt om i landet.

Nästa års konferens håller fokus på hur kollegialt lärande och undervisning kan bli delar av en och samma process. Vi presenterar verktygen hållbar bedömning och systemteori

Målgrupp

Förstelärare

Innehåll

08.15 Registrering

Kaffe/te med frukost

09.00 Välkommen

Konferensen inleds med ett samtal mellan moderatorn och processledaren Magnus Blixt och projektledaren Michael Karlsson.

09.10 Leda utveckling av undervisning för att nå bestående effekt

Magnus Blixt, Skolledare

Vad är det som gör att en viss typ av undervisning fungerar? Det vill vi få syn på här. Kollegial observation och återkoppling har visat sig vara effektiva och hanterliga verktyg för att gradvis och långsiktigt utveckla undervisningen. Det vill säga, att vi på ett systematiskt sätt lär tillsammans. Under ledning av Magnus Blixt får du tillsammans med andra deltagare använda dessa verktyg för att analysera undervisningsexempel. Magnus kompletterar med kortare föreläsningar om relevant forskning och gjorda erfarenheter.

 • Strukturerad observation, analys och återkoppling
 • Beskriv vad du ser utan att tolka eller värdera
 • Återkoppling utifrån variabler på solid forskningsgrund
Workshop Undervisningsexempel 1 med fikapaus

I denna workshop observerar, analyserar och ger vi respons på en lektion med hjälp av verktygen som Magnus Blixt har presenterat. Syftet är att skapa undervisning av god kvalitet genom ett kollegialt lärande.

11.00 Hållbar bedömning som ger alla elever redskap att klara sig i skolan och livet

Åsa Hirsh, Docent i pedagogik

Bedömning är en central del av lärares undervisning oavsett skolform och elevernas ålder. Hur kan vi skapa en bedömningskultur där elever och lärare får förutsättningar att arbeta mot goda resultat utan att hälsa, lust och lärande går förlorade på vägen? Åsa Hirsh fördjupar sig i ett antal centrala bedömningsaspekter och ger förslag på hur man kan arbeta kollegialt för att utveckla sin bedömarkunnighet och bedömarkompetens. I detta arbete har förstelärarna en viktig roll.

 • Styrkor och svagheter med olika typer av bedömningar
 • Planera för undervisning och bedömning – vad innebär konstruktiv länkning i praktiken?
 • Bedömningsinstrument och bedömningspraktik som håller hög kvalitet
12.00 Lunch
13.00 Klassrummet som det kollegiala lärandets huvudarena

Lena Göthe, lärar- och rektorsutbildare

Idag vet vi att skolutveckling bör bedrivas utifrån vad eleverna i ett visst sammanhang behöver. Vi har också blivit bättre på att undersöka detta. Ofta skiljer vi dock på vad som är undervisning och analys av elevernas behov samt vad som är kollegialt lärande. Lena Göthe visar på vikten av att låta undersökandet av elevernas lärande utgöra navet i utvecklingen av undervisningen. Så att kollegialt lärande och undervisning blir delar av en och samma process. Med hjälp av olika kollaborativa metoder utmanar hon vår bild av vad det kollegiala lärandet egentligen är.

 • Förstelärarens roll att utveckla ett undervisningsnära lärande där lärare ges och tar auktoritet
 • Planera, prova och utvärdera i upprepande cykler av lärande
 • Vi provar en metod för att observera undervisningen genom elevers lärande
14:00 Workshop Undervisningsexempel 2 - med fika paus

I denna workshop observerar, analyserar och ger vi respons på en lektion med hjälp av verktygen som Magnus Blixt har presenterat. Syftet är att skapa undervisning av god kvalitet genom ett kollegialt lärande.

15.30 Systemteoretiska verktyg för förstelärare – att leda utan att vara chef
Lars Gustafsson, skolutvecklare

En vanlig arbetsuppgift för förstelärare är att leda kollegor i arbetslag, ämnesgrupper och andra grupperingar med fokus på elevernas lärande. Det handlar om att kunna inspirera och driva på. Men går det att vara i ständig förändring och samtidigt må bra och nå goda resultat? Lars Gustafsson svarar ja på den frågan. Med stöd i systemteori och egna erfarenheter som processledare visar han vad det innebär att använda rätt metod i rätt situation för att skapa kollegial utveckling.

 • Kultur och struktur för en medskapande process med goda resultat
 • Stötta och utmana kollegor utan att vara chef – fallgropar och framgångsstrategier
 • Feedback, coaching eller handledning – välj rätt!
16.30 Avslutning

Lena Göthe
Lärar- och rektorsutbildare
Lars Gustafsson
Skolutvecklare
Åsa Hirsh
Docent
Magnus Blixt
Skolledare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Stockholm, 13 maj 2022
Kl 9.00-16.30 | 4 350 kr (ex moms)

Ej bokningsbar
Livesänd
Digital konferens, 13 maj 2022
Kl 9.00-16.30 | 3 850 kr ex moms

Ej bokningsbar

Konferensen på 3min

4+ erjudande