Analysera mera!

– systematiskt kvalitetsarbete utifrån Lpfö18

Kursen lär dig att:

  • Driva utvecklingsarbete i vardagen som gör skillnad
  • Arbeta strukturerat med dokumentation, reflektion och analys
  • Långsiktigt och nogsamt kvalitetsarbete som gynnar barnen

Om kursen

Reflektion och analys får saker att snurra. Nu blir det nya utmaningar för Sveriges förskolor! Den reviderade läroplanen, Lpfö 18 är förvisso till stora delar välbekant och mycket är redan inarbetat men sannolikt kommer vi ändå fortsätta utveckla, förfina och justera det vi gör. Vi kan liksom inte låta bli, förändring och utveckling är kul, men också en del av skollagen. Varje förskola måste ha ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga att helt enkelt kunna svara på frågan ”Hur vet vi att vi vet det vi vet”? Reflektion och analys är vad som får det att snurra. Men det krävs också dokumentationer som underlag för detta arbete. Fortbildningen ger er verktyg för att göra detta samt hjälper er till svaren på frågorna: Hur mycket? Vem gör vad? Hur hittar vi tiden? Till vilken nytta?

Målgrupp

Förskollärare, barnskötare, rektor

Innehåll

Hur blir kvalitetsarbetet en naturlig del av vårt arbete?
Att kunna värdera, förstå och jämföra insatser, förändringar och pågående processer är avgörande för allt kvalitetsarbete. Blev det som vi ville? Är vi på väg mot våra målsättningar? Det systematiska kvalitetsarbetet pågår hela tiden! Men det finns en risk att vi uppslukas av alla göranden och därmed glömmer bort vad som egentligen pågår och vad som hänt. Skillnaden mellan då och nu, det vi har gjort och hur vi gör idag är nyckeln till utvecklingsarbete. Fortbildningen ger stöd, verktyg och vägledning för att SKA blir meningsfullt i vardagen.

Hur fångar vi vårt nuläge?
Det finns så mycket energi, kreativitet och glädje i förskolan. Men också utmaningar och dilemman. Därför blir det ibland klurigt att sätta fingret på vad som är viktigast att utveckla och förbättra. Genom att oftare ställa frågan varför får vi lättare fatt i vårt nuläge. Under fortbildningen får du möjlighet att ta del av samt prova på metoder och verktyg som underlättar för att få fatt i ett nuläge vilket är en förutsättning för att arbetet med uppföljning, utveckling och utvärdering ska kunna pågå.

Hur får vi till en reflektionskultur samt blir bättre på analys? 
Det pågår massor av bra och viktiga reflektioner under en vanlig dag på förskolan. Men det är inte det samma sak som att ha en medveten reflektionskultur. Många av våra tankar och idéer ”försvinner” om vi inte fångar in dem och skapar fungerande strukturer och rutiner. Hur använder vi våra mötestider idag? Vad händer egentligen under ett APT? Under fortbildningen hjälper vi er att skapa struktur för en reflektionskultur samt undersöker analysbegreppet och tydliggör varför analys är så avgörande för kvalitetsutveckling.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Inspirerande!

Fortbildaren var kunnig, engagerad och rejält förankrad i verkligheten. Det märktes att hon hade stor egen erfarenhet.
Kursdeltagare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset för dig som träffar oss på plats.

Erbjuds även som lärarledd digital kurs