Rektor i förskolan – ny i rollen

Leda och organisera för samsyn, delaktighet och arbetsglädje
Kursen lär er att:
  • Utveckla pedagogiska processer med förskollärare och arbetslag
  • Genomföra kvalitativa arbetsplatsträffar och möten
  • Skapa samsyn runt arbetssätt och barnsyn
  • Leda medarbetare så att de känner sig sedda och bekräftade

Om kursen

Välkommen till en praktiskt inriktad kurs där lärandet sker i process över tid vilket ger dig stora pedagogiska vinster. Här arbetar vi utifrån aktuell forskning runt några av de viktigaste utmaningar som åligger förskolans rektorer. Kursen ger dig en solid grund att stå på och hjälper dig lyckas i din nya roll.

Målgrupp

Rektor i förskolan

Innehåll

Dina medarbetare behöver samsyn om vart förskolan ska sträva, vilka arbetssätt som ska gälla och en gemensam barnsyn. Det är ditt ansvar att skapa förutsättningar för detta och som ny i rektorsrollen behöver du stå väl rustad för att kunna leda medarbetare och utveckling. Forskning visar att de som har en tydlig gemensam grund kommer längre i sitt kvalitetsarbete och kursen ger tydlig vägledning om hur du arbetar med samsyn, delaktighet och arbetar utifrån en gemensam vision. Du får viktiga verktyg som hjälper dig lyckas i ditt uppdrag och ser till att ert arbete vilar på vetenskaplig grund.

  • Utveckla pedagogiska processer över tid med delaktiga medarbetare
  • Leda och organisera för ett systematiskt kvalitetsarbete
  • Medarbetare som känner lust och glädje i arbetet
  • Årshjulet - en tydlig plan för planering, uppföljning och utvärdering
  • Utveckla kollegialt lärande på vetenskaplig grund
  • Skapa möjligheter för förskollärarna

 

Fortbildning i process

Kursens upplägg ger stora pedagogiska vinster för din utveckling, och kombinerar fysiska träffar med digitala. Den innefattar också eget arbete mellan kursdagarna där.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kursort!

Processutbildning
KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT, 11-12 oktober kl 09.00-16.30 är i Stockholm & 23 november kl 09.00-15.30 är digital
. | 11.800 kr exkl moms
Boka
Processutbildning
DIGITAL KURS, 20-21 oktober & 3 december
Kl 09.00-16.00 | 11.000 kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Fortbildning med Lena Edlund

Lena är tydlig, realistisk och konkret och har en gedigen erfarenhet av förskolevärlden. Hon är fortbildare, föreläsare, författare och krönikör med bakgrund som förskollärare, arbetslagsledare, pedagogisk handledare, kvalitetsledare och rektor. Hon har även arbetat på Förskollärarutbildningen på Stockholms universitet.