Lärarledda och interaktiva kurser - i liten grupp
Välj kurs när du vill fortbildas i mindre grupp, upp till ca 30 personer. Erfarna kursledare föreläser, inspirerar och utmanar dig. Du får ny kunskap och svar på dina frågor samt möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor från andra arbetsplatser. Det gäller oavsett om du väljer att träffa oss på plats eller digitalt.
Alltid lärarlett - alltid interaktivt.

Våra ledarskapskurser hittar du här >>

 

Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Undervisning i fritidshemmet

Planering, genomförande och uppföljning med sikte mot läroplanens mål
 • Tolka undervisningsbegreppet ur ett fritidspedagogiskt perspektiv
 • Nyttja fritidshemmets möjligheter under elevernas hela dag
 • Skapa ett årshjul som planerar verksamheten mot läroplanens mål
 • Använda leken som verktyg för lärande och utveckling
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem

Relationsskapande fritidshem

Stärk elevernas utveckling och främja ett inkluderande klimat
 • Förstå begreppet relation på ett djupare professionellt plan
 • Skapa goda relationer och förvalta det relationskapital som byggs upp
 • Hantera konflikter och främja ett inkluderande klimat
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Rasten som pedagogisk modell

– genomtänkta rastaktiviteter, leken som verktyg och effekter på lärandet
 • Planera, genomföra och utvärdera rasten med fokus på rörelseglädje, lek och social träning
 • Leken och lekmiljöerna hjälper oss att nå längre
 • Så kan rasten stötta studiero och koncentration i klassrummet
Målgrupp:
Fritidspedagoger, lärare i fritidshem, skolledare

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet

– så bryter ni mönster och skapar en fungerande vardag
 • Identifiera behov bakom ett beteende
 • Hitta moment i verksamheten som skapar utmaningar
 • Skapa nya rutiner och arbetssätt
| DIGITAL KURS | Göteborg
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Kursen lär dig att:

 • Stötta och driva verksamhetens processer
 • Omsätta ledarskapsteorier till praktik och situationsanpassa ditt ledarskap
 • Planera och leda effektiva möten som driver den pedagogiska utvecklingen
| DIGITAL KURS | GÖTEBORG + DIGITALT | KURSORT MALMÖ + DIGITAL KURS | STOCKHOLM + DIGITALT

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om kurs.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl