Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Bedömning på fritidshem
Bedömning

 • Hur dokumenterar vi bedömningen på fritidshemmet?
 • Hur blir vi medvetna om vår egen bedömarkompetens?
 • Hur synliggör vi elevernas lärande för dem själva?

Digitala verktyg på fritidshem
Lärande och undervisning

 • Hur använder vi digitala verktyg för att utveckla elevernas förmågor?
 • Hur kan vi arbeta källkritiskt med stereotyper och genus på nätet?
 • Hur kan vi arbeta med enkla verktyg för att skapa film, animationer och collage med eleverna?

Fritidshemmens läroplan
Uppdraget

 • Vad innebär läroplanen?
 • Hur hjälper syfte och centralt innehåll oss att säkerställa likvärdighet?
 • Vad blir vinsten när fritidshem och skola samverkar?

Kollegialt lärande på fritidshem
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur sker kollegialt lärande och varför behövs det?
 • Hur arbetar vi konkret med kollegialt lärande?
 • Hur påverkas vi i arbetslaget när vi går till ett målstyrt förhållningssätt?

Lugnare lärmiljö på fritidshemmet
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi grupper i gruppen där eleverna kan växa?
 • Hur utvecklar vi individuellt lärande i de stora elevgrupperna?
 • Hur skapar vi en verksamhet präglad av trygghet, ordning och lugn?

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Systematiskt kvalitetsarbete
Systematiskt kvalitetsarbete

 • När ska vi arbeta med systematiskt kvalitetsarbete?
 • Hur kan vi se kopplingen mellan verksamheten och elevernas utveckling?
 • Hur strukturerar vi vår tid för reflektion av verksamheten?

Särskilda behov på fritidshem
Specialpedagogik

 • Vad händer när elever med NPF möter fritidsverksamheten?
 • Hur hanterar vi utmanande situationer med lågaffektivt bemötande?
 • Hur bryter vi mönster och hittar nya strategier?

Utveckla förmågorna på fritidshemmet
Lärande och undervisning

 • Hur kan vi skapa en gemensam helhet för elevens lärande?
 • Hur utvecklar vi elevernas lärande genom att sätta förmågorna i centrum?
 • Hur får vi syn på lärsituationerna?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti