Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef?
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?

Arbetslagsledarutbildning steg 2
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur vidareutvecklar vi vårt ledarskap?
 • Hur förstärker vi samarbete och delaktighet ytterligare?
 • Motstånd i handling eller attityd – hur gör vi då?

Bedömning på fritidshem
Bedömning

 • Hur dokumenterar vi bedömningen på fritidshemmet?
 • Hur blir vi medvetna om vår egen bedömarkompetens?
 • Hur synliggör vi elevernas lärande för dem själva?

Digitala verktyg på fritidshem
Lärande och undervisning

 • Hur använder vi digitala verktyg för att utveckla elevernas förmågor?
 • Hur kan vi arbeta källkritiskt med stereotyper och genus på nätet?
 • Hur kan vi arbeta med enkla verktyg för att skapa film, animationer och collage med eleverna?

Fritidshemmets uppdrag
Uppdraget

 • Hur ser fritidshemmets uppdrag ut?
 • Hur använder vi läroplanen i vår vardag?
 • Hur arbetar vi med pedagogiska planeringar?

Lugnare lärmiljö på fritidshemmet
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi grupper i gruppen där eleverna kan växa?
 • Hur utvecklar vi individuellt lärande i de stora elevgrupperna?
 • Hur skapar vi en verksamhet präglad av trygghet, ordning och lugn?

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Planera och dokumentera på fritidshem
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi pedagogiska planeringar som lyfter verksamheten?
 • Hur planerar vi för progression i lärandet? 
 • Hur kan vi dokumentera lärandet på olika sätt?

Systematiskt kvalitetsarbete
Systematiskt kvalitetsarbete

 • När ska vi arbeta med systematiskt kvalitetsarbete?
 • Hur kan vi se kopplingen mellan verksamheten och elevernas utveckling?
 • Hur strukturerar vi vår tid för reflektion av verksamheten?

Särskilda behov på fritidshem
Specialpedagogik

 • Vad händer när elever med NPF möter fritidsverksamheten?
 • Hur hanterar vi utmanande situationer med lågaffektivt bemötande?
 • Hur bryter vi mönster och hittar nya strategier?

Timperley i praktiken
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur främjar vi lärares professionella lärande på ett sätt som omedelbart gynnar eleverna? 
 • Hur förändrar vi vår undervisning så att den leder till förbättrade elevresultat?
 • Hur skapar vi strukturer och rutiner som möjliggör lärares lärande?

Utveckla förmågorna på fritidshemmet
Lärande och undervisning

 • Hur kan vi skapa en gemensam helhet för elevens lärande?
 • Hur utvecklar vi elevernas lärande genom att sätta förmågorna i centrum?
 • Hur får vi syn på lärsituationerna?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Carina Svensson