Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Analysera mera på fritidshemmet!
Systematiskt kvalitetsarbete

 • Vad lär sig eleverna i vår verksamhet?
 • Hur använder vi dokumentationen för att utveckla?
 • Hur utvärderar vi vår verksamhet utifrån målen?

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

Fortbildningen lär er att:

 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare

Digital kompetens på fritidshemmet
Lärande och undervisning

 • Hur utmanar vi elevernas nyfikenhet och kreativitet med digitala verktyg? 
 • Hur och varför kan vi introducera programmering på fritids?

 • Hur stöttar vi eleverna för en trygg, säker och rolig vistelse på nätet?

Fritidshemmets uppdrag
En läroplanssäkrad verksamhet

 • Förverkliga en fritidspedagogik som omsätter läroplanen i praktiken
 • Hålla fokus på det fritidspedagogiska huvuduppdraget i vardagen 
 • Hitta era fritidspedagogiska utvecklingszoner

Lugnare lärmiljö på fritidshemmet
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi grupper i gruppen där eleverna kan växa?
 • Hur utvecklar vi individuellt lärande i de stora elevgrupperna?
 • Hur skapar vi en verksamhet präglad av trygghet, ordning och lugn?

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet
Specialpedagogik

 • Hur kan fritidshemmet möta elever med olika funktionsvariationer?
 • Hur skapar vi en verksamhet som möter allas behov?
 • Hur hittar vi de kritiska momenten i vår verksamhet?

Rasten och den pedagogiska utevistelsen
Planerade rastaktiviteter

 • Rasten och utevistelsen som vårt fritidspedagogiska fält
 • Hur skapar vi hjärnsmarta skoldagar med rasten och
  utevistelsen som verktyg?
 • Hur kan vi utveckla den fysiska miljön?

Utforskande pedagogik på fritidshem
Lärande och undervisning

 • Skapa planeringar med mål, syfte, utveckling och lärande i fokus
 • Göra eleverna delaktiga och skapa progression i lärandet
 • Dokumentera för att utveckla

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti