Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Digitala verktyg på fritidshem
Lärande och undervisning

 • Hur använder vi digitala verktyg för att utveckla elevernas förmågor?
 • Hur kan vi arbeta källkritiskt med stereotyper och genus på nätet?
 • Hur kan vi arbeta med enkla verktyg för att skapa film, animationer och collage med eleverna?

Fritidshemmets uppdrag
Uppdraget

 • Hur ser fritidshemmets uppdrag ut?
 • Hur använder vi läroplanen i vår vardag?
 • Hur arbetar vi med pedagogiska planeringar?

Lugnare lärmiljö på fritidshemmet
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi grupper i gruppen där eleverna kan växa?
 • Hur utvecklar vi individuellt lärande i de stora elevgrupperna?
 • Hur skapar vi en verksamhet präglad av trygghet, ordning och lugn?

Mindset och lusten att lära
Lärande och undervisning

 • Hur få vi våra yngsta elever att känna lust för lärande?
 • Hur kan lärarens mindset förändra elevens mindset? 
 • Hur skapar vi tillit, mening och kämparanda?

Planera och dokumentera på fritidshem
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi pedagogiska planeringar som lyfter verksamheten?
 • Hur planerar vi för progression i lärandet? 
 • Hur kan vi dokumentera lärandet på olika sätt?

Systematiskt kvalitetsarbete
Systematiskt kvalitetsarbete

 • När ska vi arbeta med systematiskt kvalitetsarbete?
 • Hur kan vi se kopplingen mellan verksamheten och elevernas utveckling?
 • Hur strukturerar vi vår tid för reflektion av verksamheten?

Särskilda behov på fritidshem
Specialpedagogik

 • Vad händer när elever med NPF möter fritidsverksamheten?
 • Hur hanterar vi utmanande situationer med lågaffektivt bemötande?
 • Hur bryter vi mönster och hittar nya strategier?

Utveckla förmågorna på fritidshemmet
Lärande och undervisning

 • Hur kan vi skapa en gemensam helhet för elevens lärande?
 • Hur utvecklar vi elevernas lärande genom att sätta förmågorna i centrum?
 • Hur får vi syn på lärsituationerna?

Övriga uppdragsfortbildningar
Vi kan så mycket mer

 • Arbetslagsledarutbildning
 • Arbetslagsledarutbildning steg 2
 • Timperley i praktiken

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti