Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Analysera mera på fritidshemmet!
Systematiskt kvalitetsarbete

 • Vad lär sig eleverna i vår verksamhet?
 • Hur använder vi dokumentationen för att utveckla?
 • Hur utvärderar vi vår verksamhet utifrån målen?

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

Fortbildningen lär er att:

 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare

Digital kompetens på fritidshemmet
Lärande och undervisning

 • Hur utmanar vi elevernas nyfikenhet och kreativitet med digitala verktyg? 
 • Hur och varför kan vi introducera programmering på fritids?

 • Hur stöttar vi eleverna för en trygg, säker och rolig vistelse på nätet?

Fritidshemmets uppdrag
Uppdraget

 • Hur ser fritidshemmets uppdrag ut?
 • Hur använder vi läroplanen i vår vardag?
 • Hur arbetar vi med pedagogiska planeringar?

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet (fd Särskilda behov på fritidshem)
Specialpedagogik

 • Hur kan fritidshemmet möta elever med olika funktionsvariationer?
 • Hur skapar vi en verksamhet som möter allas behov?
 • Hur hittar vi de kritiska momenten i vår verksamhet?

Planera och dokumentera på fritidshem
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi pedagogiska planeringar som lyfter verksamheten?
 • Hur planerar vi för progression i lärandet? 
 • Hur kan vi dokumentera lärandet på olika sätt?

Övriga uppdragsfortbildningar
Vi kan så mycket mer

 • Lugnare lärmiljö på fritidshemmet
 • Utveckla förmågorna på fritidshemmet
 • Systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti