Paketerat!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.
Vi anpassar utifrån ert nuläge och era mål.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Analysera mera på fritidshemmet!
Systematiskt kvalitetsarbete

 • Vad lär sig eleverna i vår verksamhet?
 • Hur använder vi dokumentationen för att utveckla?
 • Hur utvärderar vi vår verksamhet utifrån målen?

Digital kompetens på fritidshemmet
Lärande och undervisning

 • Hur utmanar vi elevernas nyfikenhet och kreativitet med digitala verktyg? 
 • Hur och varför kan vi introducera programmering på fritids?

 • Hur stöttar vi eleverna för en trygg, säker och rolig vistelse på nätet?

Fritidshemmets uppdrag
En läroplanssäkrad verksamhet

 • Läroplanen - det kompensatoriska och kompletterande uppdraget
 • Hur håller vi fokus på vårt fritidspedagogiska huvuduppdrag?
 • Hur kan skola och fritids samverka och ömsesidigt komplettera varandra?

Lugnare lärmiljö på fritidshemmet
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi grupper i gruppen där eleverna kan växa?
 • Hur utvecklar vi individuellt lärande i de stora elevgrupperna?
 • Hur skapar vi en verksamhet präglad av trygghet, ordning och lugn?

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet
Specialpedagogik

 • Hur kan fritidshemmet möta elever med olika funktionsvariationer?
 • Hur skapar vi en verksamhet som möter allas behov?
 • Hur hittar vi de kritiska momenten i vår verksamhet?

Rasten och den pedagogiska utevistelsen
Planerade rastaktiviteter

 • Rasten och utevistelsen som vårt fritidspedagogiska fält
 • Hur skapar vi hjärnsmarta skoldagar med rasten och
  utevistelsen som verktyg?
 • Hur kan vi utveckla den fysiska miljön?

Utforskande pedagogik på fritidshem
Lärande och undervisning

 • Hur skapar vi pedagogiska planeringar med mål och lärande i fokus?
 • Hur kan vi göra eleverna delaktiga och skapa en progression i lärandet?
 • Hur kan dokumentationen hjälpa oss att systematiskt utveckla kvaliteten i verksamheten?