Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Utvecklingsprocesser sätter vi igång tillsammans!
När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er.

Ni får föreläsningar av högsta kvalitet som ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar förståelse och nyfikenhet att lära mer. Ni får problematisera aktuell forskning. Ni får laborera, undersöka, ställa frågor och reflektera. Ni får verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen. 

Vi fortbildar på plats hos er eller digitalt. Kontakta din fortbildningsrådgivare (se längst ner på sidan) för mer information eller fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

Dessutom:
Inspirationsföreläsningar >>
Skolutveckling >>

Fritidshemmets uppdrag
En läroplanssäkrad verksamhet

 • Läroplanen - det kompensatoriska och kompletterande uppdraget
 • Hur håller vi fokus på vårt fritidspedagogiska huvuduppdrag?
 • Hur kan skola och fritids samverka och ömsesidigt komplettera varandra?

Kreativa lärmiljöer i fritidshemmet
– gör skillnad med målstyrda lärmiljöer!

 • Heldagar av lek, lärande och välmående
 • Det fysiska rummets betydelse för elevers utveckling
 • Elevinflytande och samverkan
 • Inventera, utvärdera och analysera

Npf och beteendeproblematik
Specialpedagogik

 • Hur kan fritidshemmet möta elever med olika funktionsvariationer?
 • Hur skapar vi en verksamhet som möter allas behov?
 • Hur hittar vi de kritiska momenten i vår verksamhet?

Rasten som pedagogisk modell
Planerade rastaktiviteter

 • Leken och lekmiljöerna hjälper oss att nå längre
 • Så kan rasten stötta studiero och koncentration i klassrummet
 • Hur skapar du bra raster?

Relationsskapande fritidshem
Skapa goda relationer

 • Så blir du en relationsskapare!
 • Förvalta relationskapitalet – att hantera konflikter och svåra situationer med bibehållen tillit
 • Skapa ett inkluderande klimat som främjar en social arena

Tydliggörande pedagogik
Specialpedagogik

 • Hur möter du olika behov och förutsättningar i din planering?
 • Så utformar du visuellt stöd - tips och lektionsexempel för olika åldrar
 • Hur använder du tydliggörande pedagogik för att göra eleverna mer självgående?

Undervisning i fritidshemmet
Lärande och utveckling

 • Så kan vi förstå undervisningsbegreppet i fritidshemmets verksamhet
 • Planering, utvärdering och uppföljning mot läroplanens mål
 • Fånga elevernas intresse – leken är ditt viktigaste verktyg!

Dela med dina kollegor!

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti