Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Utvecklingsprocesser sätter vi igång tillsammans!
När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er.

Ni får föreläsningar av högsta kvalitet som ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar förståelse och nyfikenhet att lära mer. Ni får problematisera aktuell forskning. Ni får laborera, undersöka, ställa frågor och reflektera. Ni får verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen. 

Vi fortbildar på plats hos er eller digitalt. Kontakta din fortbildningsrådgivare (se längst ner på sidan) för mer information eller fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

Dessutom:
Inspirationsföreläsningar >>
Skolutveckling >>

Fritidshemmets uppdrag
En läroplanssäkrad verksamhet

 • Läroplanen - det kompensatoriska och kompletterande uppdraget
 • Hur håller vi fokus på vårt fritidspedagogiska huvuduppdrag?
 • Hur kan skola och fritids samverka och ömsesidigt komplettera varandra?

Npf och beteendeproblematik i fritidshemmet
Specialpedagogik

 • Hur kan fritidshemmet möta elever med olika funktionsvariationer?
 • Hur skapar vi en verksamhet som möter allas behov?
 • Hur hittar vi de kritiska momenten i vår verksamhet?

Rasten och den pedagogiska utevistelsen
Planerade rastaktiviteter

 • Rasten och utevistelsen som vårt fritidspedagogiska fält
 • Hur skapar vi hjärnsmarta skoldagar med rasten och
  utevistelsen som verktyg?
 • Hur kan vi utveckla den fysiska miljön?

Tydliggörande pedagogik
Specialpedagogik

 • Hur möter du olika behov och förutsättningar i din planering?
 • Så utformar du visuellt stöd - tips och lektionsexempel för olika åldrar
 • Hur använder du tydliggörande pedagogik för att göra eleverna mer självgående?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti