Inspirerande läsning från Lärarförlaget
Välkommen att inspireras av Lärarförlagets utbud av böcker för lärare i gymnasieskolan. Här hittar du böcker för lärares kompetensutveckling, fortbildning och inspiration. 

De flesta är skrivna av yrkesverksamma lärare som delar med sig av framgångsrika arbetssätt eller utvecklingsarbeten samt forskare eller journalister. 

Beställ böckerna här, via Lärarförlagets webbshop, eller via din närmaste bokhandel eller e-bokhandlare. Hela Lärarförlagets utbud av böcker hittar du på lararforlaget.se

NYHET – Första tiden som lärare

Min guide för en trygg start

I Första tiden som lärare delar Maria Wiman med sig av sina bästa råd och beprövade knep till dig som är ny i yrket. Läs om hur du kan lägga upp lektioner, hantera konflikter, bygga relationer och mycket mer. Allt förmedlat med humor, värme och massor av konkreta exempel, från en lärare som alltid står på elevernas sida.

Maria Wiman är lärare i svenska och SO, kolumnist och författare. År 2019 utsågs hon till Sveriges bästa lärare. Hon har tidigare utgivit boken Värdeskapande lärande (Lärarförlaget, 2019).

Lärarförlagets pris: 285 kr

Elevnära skolledarskap

Viviane Robinson

I Elevnära skolledarskap presenterar Viviane Robinson fem forskningsbaserade kategorier av effektivt ledarskap som påverkar lärare och elever. Hennes modell ger konkreta och praktiknära råd om hur skolledaren kan stärka lärarnas samarbete och hela tiden med eleverna i centrum.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Mötet med texten – inkluderande läsundervisning

Jenny Edvardsson

Att väcka intresse för läsning hos läsovana ungdomar kan vara en utmaning. Men Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, har hittat arbetssätt som eleverna har anammat, och som återspeglas i förbättrad läsförståelse och läshastighet. I Mötet med texten - inkluderande läsundervisning beskriver hon en undervisning som framför allt når de elever som upplever läsning som svårt.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Pedagogikens pionjärer

Katarina Bjärvall

Pedagogikens pionjärer är berättelsen om tjugoen modiga och kontroversiella lärare och deras idéer. Alla har starkt påverkat den svenska skolan och förskolan, liksom vår syn på barn och kunskap. Deras gärningar spänner över fyra sekler, från Johan Amos Comenius till Paulo Freire, och över fyra kontinenter. Idéer hakar i och förstärker varandra - eller bryts och omvandlas till något helt nytt. Tillsammans blir pionjärernas liv och tankar en exposé över den moderna pedagogikens utveckling.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Psykologi för klassrummet

Tuija Lehtinen & Jenny Jakobsson Lundin

För att skolan ska klara sitt lärandeuppdrag behöver såväl lärare, skolledare som elevhälsa ha relationskompetens och psykologisk kunskap. I Psykologi för klassrummet visar de två skolpsykologerna Tuija Lehtinen och Jenny Jakobsson Lundin vilka perspektiv och kunskaper psykologin har att erbjuda, med utgångspunkt i fallbeskrivningar av klassrumssituationer samt forskning och teorier.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Skolan i en digital omvärld

Anders Thoresson

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället är en kompetens som skolan ska ge eleverna - framtidens beslutsfattare. I Skolan i en digital omvärld ger teknikjournalisten Anders Thoresson viktig grundkunskap om det digitala samhälle som lärare i grundskola och gymnasium förväntas undervisa om. Innehållet fungerar också som ett diskussionsunderlag i både lärarrum och klassrum.

Lärarförlagets pris: 278 kr

Yrkesdidaktikens mångfald

Andreas Fejes, Viveca Lindberg & Gun-Britt Wärvik (red)

Tolv lärare på gymnasieskolans yrkesprogram som bedrivit egna licentiatstudier belyser här hur yrkesdidaktik kan ta form i en svensk kontext. Yrkesdidaktikens mångfald lyfter viktiga aspekter av yrkeslärares arbete, så som bedömning, yrkesidentitet och relationen mellan yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen. Boken är ett resultat av en forskarskola där flera lärosäten samverkat.

Lärarförlagets pris: 278 kr