Paketera!

Färdiga fortbildningspaket - välj bland våra erfarna utbildares favoriter.

Hittar du inte vad du söker? Hör av dig till oss så hjälper vi dig. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Arbetslagsledarutbildning
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Att leda andra – kan man leda utan att vara chef?
 • Vilka processer ska en arbetslagsledare leda?
 • Hur använder vi arbetslagets mötestid på bästa sätt?

Den formativa verktygslådan
Bedömning

 • Hur jobbar vi med att synliggöra målen utan att döda lusten till lärande?
 • Hur ger vi återkoppling som gör skillnad?
 • Hur får vi kamratrespons och självbedömning att fungera?

Feedback och respons
Bedömning

 • Hur tar vi emot feedback på bästa sätt?
 • Hur ska effektiv och formativ feedback och respons se ut?
 • Hur får vi tid till feedback och respons?

Kollegialt lärande
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Vad är kollegialt lärande och varför behövs det?
 • Hur kan vi arbeta med metoder som sätter fart på lärandet?
 • Hur går vi från problem till utveckling?

Konflikthantering och motstånd i arbetslaget
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur och varför uppstår en konflikt? 
 • Hur tar ni er ur en konflikt?
 • Hur genomför du ett komplext samtal med en kollega?

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Planering och undervisning med effekt
Lärande och undervisning

 • Hur påverkas elevens tänkande av lärarens undervisningsstilar och praxisteorier?
 • Hur arbetar vi med metakognition i klassrummet?
 • Hur bygger vi in fungerande stödstrukturer i undervisningen?

Språkutveckling i alla ämnen
Lärande och undervisning

 • Hur utvecklar vi ämneskunskaperna med hjälp av språket?
 • Hur fångar du känslan för ämnets språkmönster?
 • På vilka sätt kan du utnyttja gruppen för att skapa mervärde för alla elever?

Sätt rätt betyg
Bedömning

 • Hur ska vi tolka värdeord och kvalitet för att kunna sätta rätt betyg?
 • Hur planerar vi undervisningen för att betygssättningen ska bli rätt?
 • Hur sätter vi korrekta kurs- och slutbetyg?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille