Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Utvecklingsprocesser sätter vi igång tillsammans!
När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er.

Ni får föreläsningar av högsta kvalitet som ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar förståelse och nyfikenhet att lära mer. Ni får problematisera aktuell forskning. Ni får laborera, undersöka, ställa frågor och reflektera. Ni får verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen. 

Vi fortbildar på plats hos er eller digitalt. Kontakta din fortbildningsrådgivare (se längst ner på sidan) för mer information eller fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. 


Dessutom:
Inspirationsföreläsningar>>
Skolutveckling så klicka här>>

Extra anpassningar och särskilt stöd
Specialpedagogik

 • Var går gränsen mellan ”vanlig” effektiv undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd?
 • Hur kartlägger vi och analyserar elevens behov av stöd?
 • Hur vet vi att stödet minskar glappet mellan elevens funktionsnivå och skolans krav?

Hjärnan och ett smartare lärande
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper ni eleverna att skapa hållbara minnesprocesser?
 • Hur skapar ni balans mellan krävande tankeprocesser och vila för hjärnan under lektionerna?
 • Hur bygger ni inlärningsprocesser som hjälper eleverna att tänka aktivt?
 • Hur lär ni eleverna att styra sitt belöningssystem?

Kollaborativt lärande för lärare
Kollegialt lärande

 • Kollaborativt lärande som arbetssätt och förhållningssätt

 • Verktyg för det kollaborativa lärandet

Mindset, grit och jävlar anamma
Lärande och undervisning

 • Hur hjälper vi elever att gå från ett statiskt mindset till ett dynamiskt mindset?
 • Hur ser undervisning ut som stärker grit?
 • Hur motiverar vi eleverna till att öva, öva, öva?

Motivation för meningsfullt lärande
Lärande och undervisning

 • Hur kan jag utveckla strategier för drivkraft och motivation?
 • Hur kan jag använda strategier som ökar motivationen hos eleverna?
 • Hur får du eleverna att orka fortsätta kämpa när de helst vill ge upp?

 

 

 

Undervisa gymnasieelever med NPF
Tillgänglig undervisning

 • Hur påverkar NPF lärandet och elevens förmågor?

 • Stödinsatser med progressionen i fokus

 • Hur gör vi undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever med NPF?

Undervisningsdesign och klassrumsledarskap
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur utvecklar vi professionella och äkta relationer?
 • Hur utvecklar vi elevernas förmåga att tänka?
 • Hur skapar vi en klassrumsorganisation som ger ordning och tydlighet?

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti