Coachande ledarskap

- som ger kraft och energi till utveckling

Välkommen till en heldagskurs för chefer och ledare där du får fördjupa dig inom coachning som verktyg och träna på att genomföra coachande samtal.

Coachning som driver utvecklingen framåt

Vi behöver en kultur av problemlösning i arbetslaget och ett tryggt samarbetsklimat där alla utvecklas och lär av varandra. Att leda kollegor med ett coachande förhållningssätt stöttar i denna utmaning.

Under den här kursdagen kommer du att få verktyg för att frigöra medarbetares potential till utveckling. Ett coachande ledarskap frigör den inre motivationen och hjälper till att undanröja hinder. Coachingen kopplar ihop inneboende kunskap, värderingar, motivation och mål och leder fram till handling. Vi öppnar därmed stora möjligheter att driva utvecklingen framåt.

 

 

Vad innebär ett coachande ledarskap?

I ditt ledaruppdrag behöver du kunna stötta dina kollegor att göra ett bra arbete, både enskilt och tillsammans. Hur du gör detta påverkar hela vägen fram till måluppfyllelsen. Där ett mer traditionellt ledarskap lätt fastnar i att styra kan det coachande ledarskapet ge kraft och inspiration till utveckling. och ge styrka och växtkraft till både individ och grupp.

Hur använder vi coachande verktyg för att stärka gruppens problemlösning?

 Ett coachande förhållningssätt är ett sätt för ledare att låta många perspektiv få vara en del av problemlösningen. Här kan vi tydliggöra förändring ur kollegornas synvinkel. Du stöttar dem i att hitta sitt nuläge och vad som behöver göras eller undersökas för att kunna gå vidare. Under kursen undersöker vi olika frågor som vi kan använda för att öppna upp för fler perspektiv.

Hur genomför du coachande samtal?

När du coachar dina kollegor och medarbetare har du ett specifikt förhållningssätt och samtalsmetodik för att öka deras medvetenhet och ansvar. Som människor är vi mer motiverade att testa nytt eller jobba mot ett mål om vi själva har varit med och utformat detta.

Du behöver lyssna efter medarbetarens inneboende kunskap och idéer och utmana. Och du måste avhålla dig från att ge råd, värdera eller peka med hela handen. Det är svårare än det låter. Under kursen får du träna på att lyssna aktivt och att formulera frågor som leder till utforskande, insikt eller handling.

Mål

Du får insikter om hur du leder med ett coachande förhållningssätt så att du kan dela syfte och mål med coachningen med dina medarbetare. Du får också träning i att genomföra ett coachande samtal så att du känner dig trygg i att involvera dina lärare och arbetslag i en resa mot en mer hållbar skolutveckling.

Målgrupp

Ledare i alla skolformer

Projektledare/kursadministratör

Anna Ljungdahl

Anmäl dig till vår heldagskurs:

Stockholm, 3 maj 2023
Kl 9.00-16.30 | 3 950 kr ex moms
BOKAS NU!

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.

Fler kurser för dig som -är chef och ledare >>

Kursledare förankrad i forskning och beprövad erfarenhet

Margareta Schröder är en av våra mest rutinerade och erfarna fortbildare. Hon har en bakgrund som rektor och har fördjupat sig inom bl a coachande förhållningssätt. 

Margaretas övertygelse är att det inte finns några genvägar eller färdiga lösningar som leder till utveckling och framgång. Det handlar om att ha modet att titta på sig själv eller det egna arbetslaget och våga se det som gör att vi befinner oss där vi är och sedan ta ut riktningen mot nya utmaningar. 

 

 

Dela med dina kollegor!