Fortbildning för ledare i skola och förskola.
Delta på plats eller digitalt.

Målgrupp:
Biträdande rektorer i grundskolan, gymnasieskolan, VUX/SIF, förskoleklass och fritidshem.

Biträdande rektor

Leda processer, medarbetare och team

Kursen lär dig att:

 • Utveckla ett medskapande och målfokuserat ledarskap
 • Förbättra organisationens kultur, struktur och processer
 • Sätta mål, planera, följa upp och prioritera

Och mycket mer!

| DIGITAL KURS
Målgrupp:
Ledare i alla skolformer

Coachande ledarskap

För arbetslag med kraft och energi till utveckling

Välkommen till en kurs för skolledare och förskolechefer där du får träna på att genomföra coachande samtal.

 • Vad innebär ett coachande ledarskap 
 • Att använda coachande verktyg för att stärka utveckling
 • Genomför ett coachande samtal
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Leda arbetslag och grupper

Verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Kursen lär dig att:

 • Stötta och driva verksamhetens processer
 • Omsätta ledarskapsteorier till praktik och situationsanpassa ditt ledarskap
 • Planera och leda effektiva möten som driver den pedagogiska utvecklingen
| DIGITAL KURS | GÖTEBORG + DIGITALT | KURSORT MALMÖ + DIGITAL KURS | STOCKHOLM + DIGITALT
Målgrupp:
Ledare i alla skolformer

Leda i motstånd och bristande samspel

Hur motståndets kraft kan vändas till engagemang

Välkommen till en kurs för ledare i alla skolformer där du lär dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt.

 • Förstärk samspel och samarbete i gruppen
 • Leda när motstånd blir synligt i handling och attityd
 • Hantera de konflikter som uppstår
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan – ny i rollen

Leda och organisera för samsyn, delaktighet och arbetsglädje

Kursen lär dig att:

 • Leda förändringsprocesser med förskollärare och arbetslag
 • Skapa ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på delaktighet
 • Skapa samsyn om förskolans uppdrag
Målgrupp:
Passar dig som leder utvecklingsarbeten. Utvecklingsledare, förstelärare, arbetslagledare, specialpedagoger, biträdande rektorer, rektorer. För alla skolformer.

Processledarutbildning

Verktyg och metoder för en undervisningsnära skolutveckling

Kursen lär dig att:

 • Leda dina kollegor i en kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken
 • Bidra till en förskola/skola som utvecklas enligt vetenskaplig systematik
 • Gå från projekt till process
 • Använda konkreta redskap för ett lärande och utvecklande klimat i lärargruppen
 • Skapa struktur och systematik i utvecklingsarbetet
 • Att förhålla dig kritiskt och utvecklande till ditt eget ledarskap
| STOCKHOLM + DIGITALT
Målgrupp:
Rektorer

Leda i ständig förändring och samtidigt må bra

Kostnadsfritt webbinar för rektorer

I detta webbinar får du:

 • en konkret modell som hjälper dig att navigera i ditt ledarskap
 • ta del av hur en organisation för ständig förändring är uppbyggd
 • strategier för att kommunicera medskapande