Våra ledarskapskurser

Här samlar vi våra ledarskapskurser för dig som är ledare/rektor i alla skolformer. Här träffar du och byter erfarenheter med andra ledare från olika delar av landet. Vi tar emot max 30 deltagare per kurs.

Målgrupp:
Arbetslagsledare

Arbetslagsledarutbildning

- som sätter det pedagogiska ledarskapet i fokus

Kursen lär dig att:

 • Leda och kommunicera för att skapa en fungerande grupp
 • Hjälpa arbetslaget att arbeta effektivt och målinriktat
 • Leda lärande möten kring vardagen, uppdraget och undervisningen
 • Fungera som processledare
Göteborg | Malmö | Skellefteå | Stockholm | Sundsvall
Målgrupp:
Ledare i alla skolformer

Coachande ledarskap

– för arbetslag med kraft och energi till utveckling

Välkommen till en kurs för skolledare och förskolechefer där du får träna på att genomföra coachande samtal.

 • Vad innebär ett coachande ledarskap 
 • Att använda coachande verktyg för att stärka utveckling
 • Genomför ett coachande samtal
Stockholm
Målgrupp:
Ledare i alla skolformer

Leda i motstånd och bristande samspel

– hur motståndets kraft kan vändas till engagemang

Välkommen till en kurs för ledare i alla skolformer där du lär dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt.

 • Förstärk samspel och samarbete i gruppen
 • Leda när motstånd blir synligt i handling och attityd
 • Hantera de konflikter som uppstår
Göteborg | Malmö | Stockholm
Målgrupp:
Rektorer/biträdande rektorer i alla skolformer

Rektor – ny i rollen

Leda personal och processer i en pedagogisk verksamhet
 • Utveckla och leda pedagogiska processer
 • Utveckla medarbetarskap samt upprätthålla trygga och kompetenta arbetslag
 • Driva utvecklingsarbete och ge förändringarna fäste
 • Förebygga och hantera konflikter
Stockholm