Kurser för rektorer och andra ledare i skola och förskola

Fortbildning för ledare i skola och förskola.
Delta på plats eller digitalt.

Målgrupp:
Biträdande rektorer i grundskolan, gymnasieskolan, VUX/SIF, förskoleklass och fritidshem.

Biträdande rektor

– leda medarbetare, arbetslag och skolutveckling

Kursen lär dig att:

 • Att sätta mål, planera, följa upp och prioritera
 • Utveckla skolans processer – från planering till analys och förbättring
 • Leda hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • Leda kvalitets- och förändringsarbete – tillsammans och systematisk

Och mycket mer!

| DIGITAL KURS
Målgrupp:
Ledare i alla skolformer

Coachande ledarskap

– för arbetslag med kraft och energi till utveckling

Välkommen till en kurs för skolledare och förskolechefer där du får träna på att genomföra coachande samtal.

 • Vad innebär ett coachande ledarskap 
 • Att använda coachande verktyg för att stärka utveckling
 • Genomför ett coachande samtal
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Arbetslagsledare i alla skolformer

Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Kursen lär dig att:

 • Förstå uppdraget, växa i rollen och utvecklas som processledare
 • Omvandla ledarskapsteorier till att fungera i praktiken
 • Leda effektiva och strukturerade möten
 • Få kollegorna med dig, hantera konflikter och möta motstånd
 • Reflektera och utvecklas i ditt eget ledarskap
| DIGITAL KURS | KURSORT GÖTEBORG + DIGITALT | KURS ORT MALMÖ + DIGITAL KURS | KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT
Målgrupp:
Ledare i alla skolformer

Leda i motstånd och bristande samspel

– hur motståndets kraft kan vändas till engagemang

Välkommen till en kurs för ledare i alla skolformer där du lär dig kommunicera och agera i situationer av motstånd eller konflikt.

 • Förstärk samspel och samarbete i gruppen
 • Leda när motstånd blir synligt i handling och attityd
 • Hantera de konflikter som uppstår
| DIGITAL KURS | Stockholm
Målgrupp:
Rektor i förskolan

Rektor i förskolan – ny i rollen

– leda och organisera för samsyn, delaktighet och arbetsglädje

Kursen lär dig att:

 • Utveckla pedagogiska processer med förskollärare och arbetslag
 • Genomföra kvalitativa arbetsplatsträffar och möten
 • Skapa samsyn runt arbetssätt och barnsyn
 • Leda medarbetare så att de känner sig sedda och bekräftade
Målgrupp:
Passar dig som leder utvecklingsarbeten. Utvecklingsledare, förstelärare, arbetslagledare, specialpedagoger, biträdande rektorer, rektorer. För alla skolformer.

Processledarutbildning

– verktyg och metoder för en undervisningsnära skolutveckling

Kursen lär dig att:

 • Leda dina kollegor i en kontinuerlig utveckling av undervisningspraktiken
 • Bidra till en skola som utvecklas enligt vetenskaplig systematik
 • Gå från projekt till process
 • Använda konkreta redskap för ett lärande och utvecklande klimat i gruppen
 • Skapa struktur och systematik i utvecklingsarbetet
 • Att förhålla dig kritiskt och utvecklande till ditt eget ledarskap
| KURSORT STOCKHOLM + DIGITALT