Bedömning och betyg

Grunden för en likvärdig bedömning bygger på att vi når en samsyn kring hur bedömningsarbete och framgångsrik respons ser ut. Genom en kontinuerlig process ger vi er nödvändiga verktyg för att öka er bedömningskompetens.


Här nedanför hittar du länkar till våra fortbildningar med fokus på bedömning och betyg.

Sagt om våra bedömningsfortbildningar:

Jag blev oerhört inspirerad och kommer att lägga upp mitt arbete annorlunda nästa läsår för att få med de många tips jag fick under utbildningen, som ex. hur man utför olika sorters feedback (kamratrespons, egen feedback, checklistor mm).

Våra lärare har fått en mängd förslag på upplägg av undervisningen med mera, som de kommer att ha stor nytta av. Jag som rektor uppskattar den oerhört konkreta nivån som förklarar formativt arbetssätt på bästa sätt.

Många enkla detaljer som gör stor skillnad. Kändes genomförbart och även möjligt att förmedla till sina kollegor på ett bra sätt.

Vi har ägnat en hel del tid till bedömning, omdömen och läroplanen och upptäckt luckor och svagheter. Genom detta kurstillfälle har vi gått från klarhet till klarhet och nu vet vi hur vi ska jobba vidare. Vi hade en fantastisk utbildare som tydlig, inspirerande, rolig och som bjöd på sig själv! Jättebra diskussionsuppgifter.

Behövde verkligen kursen om bedömning. Nu känns det säkrare för mig när jag ska bedöma mina elever.