Undervisa gymnasieelever med npf

Kursen tar sin utgångspunkt i frågorna: Hur gör vi undervisningen tydlig, tillgänglig och anpassad till elever med npf och Hur påverkar npf lärandet och elevens förmågor? Du får lära dig att planera undervisning som tar hänsyn till olika behov och att anpassa och utforma stöd som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser. Du lär dig också att anpassa på gruppnivå genom differentierad undervisning och tydliggörande pedagogik.

Kursen Undervisa gymnasieelever med npf leds av specialpedagogen, författaren och föreläsaren Annelie Karlsson. Välkommen att anmäla dig!

OBS! Kan även bokas som en intern sk uppdragsfortbildning till skolan>>

Är du redo att testa vår uppdragsfortbildning?

Du känner väl till att alla kurser på vårt kursprogram kan även genomföras på plats på er skola? Uppdragsfortbildning är ett flexibel och prisvärt sätt att utvecklas i grupp tillsammans med sina kollegor. Vi startar i ert nuläge och arbetar mot era mål.

Kontakta vår fortbildningsrådgivare Evert Norberg. Berätta vilka utmaningar ni har och vad ni skulle vilja bli bättre på. Evert matchar er med rätt fortbildare och du får en skriftlig offert. Du når Evert på 070-850 48 03  och evert.norberg@lararfortbildning.se.

Uppdragsfortbildning speciellt för gymnasieskolan>>

Hur blir man en bättre ledare i skolan?

Du har väl inte missat att vi har ett brett utbud av kurser även för rektorer, arbetslagsledare, förstelärare och alla andra som driver pedagogisk utveckling?

En nyhets för i år är våran Processledarutbildning där du får verktyg och metoder för att driva en undervisningsnära skolutveckling.

Här hittar du:
Ledarskapskurser
Ledarskapskonferenser
Ledarskapsböcker

Vi tipsar om nyheter på Lärarförlaget!

Bland årets nyheter hittar vi den omskrivna boken Första tiden som lärare med Maria Wiman. För dig eller en ny kollega?

Två intressanta ledarskapsböcker är: Lärardriven skolutveckling– undervisning på vetenskaplig grund av Lena Lindblad Petersen & Gunilla Pettersson Berggren och Lärande ledarskap - att leda professionell utveckling i skolan av de norska forskarna Anne Berit Emstad och Ide Katrine Birkeland som satt Viviane Robinsons forskning i ett skandinaviskt kontext.  Viviane Robinson har bidragit med egna två kapitel i den boken.

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti