Undervisningsstrategier 2022

– från förutsättningar för elevens lärande till strategier för framgångsrik undervisning

Elevers lärande och utveckling är beroende av lärmiljöer som kännetecknas av trygghet, delaktighet, meningsfullhet och struktur. Genom aktuell forskning och praktiknära exempel sätter Undervisningsstrategier 2022 fingret på vad som utmärker en undervisning med fokus på kunskap i en skola där elever mår bra.

 

 


Från förutsättningar för elevens lärande till strategier för framgångsrik undervisning

Elevers lärande och utveckling är beroende av lärmiljöer som kännetecknas av kunskap, trygghet, delaktighet, meningsfullhet och struktur. Genom aktuell forskning och praktiknära exempel sätter konferensen Undervisningsstrategier fingret på vad som utmärker en undervisning med fokus på kunskap i en skola där elever mår bra. Här spelar också begreppet ”beprövad erfarenhet” en roll för lärandet. Samarbete med kollegor, i planering, undervisning och uppföljning är en annan framgångsfaktor. Du får dessutom inspiration till att använda berättandet för att fånga dina elevers nyfikenhet och kunskapslust.

Målgrupp

Lärare i grund- och gymnasieskolan, förstelärare, specialpedagoger och rektorer

Innehåll

08.15 Registrering

Kaffe/te med frukostsmörgås

09.00 Konferensen inleds

Moderatorn Anna Sterlinger Ahlring hälsar välkommen

09.10 Elevers välbefinnande – att stärka det friska och välfungerande

Magdalena Berger, specialpedagog och speciallärare 

Att främja psykisk hälsa handlar om att stärka det som fungerar bra i oss och att arbeta utifrån våra styrkor och resurser. Genom att lägga fokus på välbefinnandet skapas förutsättningar för elevernas motivation och lärande. Hur kan vi som lärare stötta våra elever i en sådan positiv utveckling? Hur utvecklar vi deras självkänsla och förmåga att känna samhörighet och meningsfullhet i skolvardagen? Magdalena Berger ger dig konkreta vägar att ta, väl förankrade i aktuell forskning.

 • Att stärka det friska och välfungerande hos våra elever
 • Att bygga självkänsla
 • Att nå en känsla av sammanhang
10.25 Paus
10.45 Eleverna lär sig, men hur? Aktuell kognitionsforskning för lärande

Alva Appelgren, författare och föreläsare

Den sociala miljön är en pusselbit i vårt lärande, men vårt genetiska arv spelar också en avsevärd roll. Vi är helt enkelt olika vilket påverkar våra förutsättningar för att lära. I denna föreläsning kopplar Alva Appelgren samman genetik och kognitionsforskning och resonerar om områden med betydelse för vårt lärande: motivation, återkoppling och minne.

 • Ämnesspecifika exempel i lärsituationer
 • Inre och yttre återkoppling, vad innebär det?
 • Utveckla förmågan att komma ihåg – minnestekniker
11.45 Lunch
12.45 Framgångsrika lärare samarbetar med andra – när 1+1 blir 3

Anna Sterlinger Ahlring, lärare och programledare

När skickliga lärare får frågan om vilka framgångsfaktorer de ser för en lyckad undervisning nämns samarbete med andra lärare som väsentligt. Det betyder kollegialt lärande i aktuella frågor, men också systematiskt samarbete i planering, undervisning och bedömning. Hur gör vi för att utveckla det kollegiala samarbetet i våra klassrum? Anna Sterlinger Alring har intervjuat över trehundra lärare och ger i sin föreläsning konkreta exempel för ett lyckat kollegialt lärande.

 • Effektivt och givande kollegialt samarbete – vad är det?
 • Studiedagar och sociala medier– vad lär vi varandra där?
 • Sverige är ett av få länder som inte har uttalade krav på lärarsamarbete – borde det införas?
13.50 Beprövad erfarenhet i skolan – tre möjliga betydelser

Anette Jahnke, lektor i pedagogik och projektledare 

Vår undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att våra ämneskunskaper och pedagogiska tillvägagångssätt utgår från vedertagen forskning är självklart. Men vad innebär beprövad erfarenhet – kunskapen som ligger just utanför det precisa och vetenskapliga? Anette Jahnke resonerar om tre möjliga betydelser: personligt yrkeskunnande, praxis och dokumenterat utvecklingsarbete. Med praktiska exempel från skolvardagen når hon fram till frågan: Vilken konsekvens får dessa olika perspektiv på vår undervisning?

 • Från erfarenhet till personlig klokhet – hur ser vägen ut?
 • Behöver vi vara överens om vad beprövad erfarenhet är?
 • Vilken relevans har de olika perspektiven för arbetet i klassrummet?
14.50 Paus

med kaffe/te och frukt

15.20 Berättandet som undervisningsstrategi – att levandegöra sitt ämne

Cecilia Düringer, lärare och programledare

I en lång rad avsnitt har podden P3 Historia levandegjort intressanta människoöden och historiska skeenden. Inte bara den unga målgruppen lyssnar och fångas av de dramatiska berättelserna. ”Vi människor älskar ju att förstå saker”, menar programledaren Cecilia Düringer som imponerade stort med sin egen allmänbildning i På spåret. I sin presentation låter hon oss ta del av knepen om hur man med berättandet kan levandegöra sina ämneskunskaper och fånga elevernas nyfikenhet.  

 • Berättelsen – vändpunkter och cliffhangers
 • Måla upp en scen – levandegöra sina ämneskunskaper
 • Kittla intresset – att väcka nyfikenheten
16.30 Konferensen är avslutad

Föreläsare

Magdalena Berger
Specialpedagog och speciallärare
Alva Appelgren
Författare och föreläsare
Anna Sterlinger Ahlring
Lärare och programledare
Anette Jahnke
Lektor i pedagogik
Cecilia Düringer
Lärare och programledare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Konferenskoordinator

Monica Franc

Välj tillfälle

Göteborg, 4 oktober 2022
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Stockholm, 11 oktober 2022
9.00-16.30 | 3 750 kr ex moms
Boka
Livesänd
Digital konferens, 11 oktober 2022
9.00-16.30 | 3 350 kr ex moms
Boka
Konferens för hela arbetslaget
Gå fyra så bjuder vi rektor