Distansundervisning

– rättssäkerhet, likvärdighet och digital didaktik

Kursen lär dig att:

  • Skapa tydliga strukturer som stöttar elevens lärande 
  • Skapa en kunskapsutvecklande undervisning där eleverna äger sitt eget lärande
  • Använda strategier för formativ bedömning som passar distansundervisningen

Om kursen

Distans- och fjärrundervisningen utmanar både lärare och elever. Som lärare behöver vi undervisa utifrån medvetna strategier och metoder som fungerar digitalt. Undervisningen behöver vara en aktiv lärandeprocess, inte en miljö som bara går ut på att testa av vad eleverna kan. Hur ser vi då till att vår undervisning och planering stärker kunskapsutvecklingen och inte lämnar eleven vind för våg i sitt lärande? Under kursdagen kommer du stundtals att få ta elevens perspektiv och prova på den undervisning som kursledaren lär ut. Välkommen till en kurs som låter dig uppleva och lära. 

Innehåll

Hur designar vi undervisning som ger resultat digitalt?
Det handlar om så mycket mer än de digitala verktyg som står till buds. Distansundervisningen har sin egen logik när det gäller planering och struktur. Eleverna behöver dessutom ta stort ansvar för sitt lärande. Därför behöver vi än mer än i reguljär undervisning också lära eleverna hur de kan äga sitt eget lärande när det mesta sker digitalt. Kursen visar hur du kan lägga upp undervisning med en medveten plan kring vart du vill att eleverna ska nå och hur de ska utvecklas. 

Hur stärker vi elevinteraktionen?
Relationer är viktigt för lärandet. En nyckelfråga till och med har forskningen slagit fast. Om jag inte träffar eleverna varje dag eller varje lektion, hur gör jag då? En viktig del i distansundervisningen är att få elevinteraktionen att fungera. Det gäller i lika hög grad interaktionen mellan dig och eleverna som den mellan eleverna. Här får ni vägledning i hur ni kan interagera med era elever men också hur ni skapar en meningsfull interaktion mellan eleverna så att de blir resurser för varandra.

Hur bedömer man när eleverna är på andra sidan datorn? 
Det är stor skillnad på att testa elevernas kunskaper och att utveckla elevernas kunskaper. Även i distansundervisningen behöver vi arbeta formativt. Distansundervisning leder många gånger in lärarna på att skapa uppgifter och "dela ut" dem, och eleverna i sin tur produceras och lämnar in. Men var sker lärandet? Det är en utmaning att ha koll på eleverna eftersom allt kan uppleves mer flyktigt online. Vilka strategier eller verktyg kan man använda för att ha koll, följa upp, få en överblick över vad eleverna gör eller vad de behöver göra. 

Vanliga misstag: 

  • För långa och svåra instruktioner som man "lämnar" eleven med att klura ut och förståsjälv
  • Man gör en lektion som man skulle gjort i klassrum men gör den digitalt
  • Möten utan specifikt syfte och medveten metod 
  • Kontroll av kunskapsnivå istället för undervisning

Tips och verktyg

Kursen ger dig teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får du flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som du kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Sfi, Komvux, gymnasiet, folkhögskola.

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Datum kommer inom kort

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset för dig som träffar oss på plats.