Leda arbetslag och grupper

– verktyg för pedagogiskt ledarskap som utvecklar

Kursen lär dig att:

 • Stötta och driva verksamhetens processer
 • Omsätta ledarskapsteorier till praktik och situationsanpassa ditt ledarskap
 • Planera och leda effektiva möten som driver den pedagogiska utvecklingen
 • Leda kollegor i förändring
 • Förstå konfliktstrategier och konflikthantering
 • Möta motstånd i gruppen

Kursen hålls i kombination med lokal på ort och digitalt.

Väx i rollen och utveckla ditt ledarskap

Välkommen till en praktiskt inriktad kurs där lärandet sker i process över tid vilket ger dig stora pedagogiska vinster. Här får du teoretiska genomgångar, övning och reflektion runt några av de utmaningar du står inför när du leder kollegor utan att vara chef. Kursen ger dig en solid grund att stå på och hjälper dig att fortsätta växa i ditt ledarskap.

Att vara ledare i arbetslag och grupper innebär att du är en länk mellan din rektor och dina kollegor. En rolig och utmanande roll, men den kräver insikt i ledarskapet, förståelse för gruppens inre liv och förberedelser för de förväntningar som rollen kan ge upphov till. Du behöver äga metoder för att få gruppen att bli kvalitetsmedveten och redskap för att skapa struktur och fokus i ert arbete. Den här kursen ger dig teoretiska kunskaper, verktyg och arbetssätt som hjälper dig att utvecklas i rollen som ledare och driva utveckling framåt. Kom och erövra ditt pedagogiska ledarskap!

3-dagars kurs

Dag 1 – Hur du kan utveckla ditt eget ledarskap?

Att leda är att växa både på individnivå och i det professionella. Denna dag får du reflektera över den egna ledarrollen, ditt uppdrag och förutsättningar för och utmaningar i att utföra det. Att inte vara chef, men att ha ett uppdrag som processledare, innebär utmaningar på flera sätt. Innehållet under dagen kan ge dig förutsättningar att lyckas.

 • Processorienterat arbetssätt och dess olika steg
 • Organisation och kultur för framgångsrika skolor och förskolor
 • Genomtänkt kommunikation och feedback som når fram
 • Självkritiskt förhållningssätt och reflektion över det egna ledarskapet

 

Dag 2 – Laget och ledarskapet

Under dag två får du fördjupa dig i arbetslagets funktion och uppdrag, gruppens inre liv och utveckling. Du som ledare behöver kunna möta gruppens processer och även de olika mekanismer hos människor som kan utlösas i olika situationer på en arbetsplats. Du behöver kunna skapa struktur och fokus, ett meningsfullt sammanhang och förståelse för vad som krävs för att bli ett effektivt team. Får gruppen ledning och stöd i det, sker utveckling som resulterar i framgångar.

 • Arbetslagets uppdrag och funktion
 • Grupputveckling – att gå från trevande till målmedvetenhet
 • Gruppdynamiska processer och hur du får andra med dig
 • Struktur för effektiva och meningsfulla möten
 • Verktyg för konflikthantering och förståelse för olika konfliktstilar

 

Dag 3 – Att leda förändring mot framgång

Varje förändring startar i individen brukar man säga och har du som ledare inte med dig motiverade kollegor så blir det svårt att driva utveckling. Den sista och tredje dagen går vi in på vad som händer i individen och gruppen när vi är i förändring och vad som behövs för att lyckas ta processen ända fram.

 • Hjärnforskningens förklaring på förändringsreaktioner
 • Verktyg för att leda förändring och utveckling
 • Förändringskurvans olika faser
 • Vad styr våra beteenden?
 • Att skapa engagemang, motivation och delaktighet

Fortbildning i process

Kursens upplägg ger stora pedagogiska vinster för din utveckling, och kombinerar fysiska träffar med digitala. Den innefattar också eget arbete mellan kursdagarna där du förväntas använda dina nya kunskaper i din egen verksamhet. Till din hjälp i den processen får du med dig ett konkret stödmaterial med olika övningar att välja mellan och du styr själv vilka delar av ditt ledarskap du vill utveckla ytterligare. Vid tredje kursdagen presenterar och reflekterar vi tillsammans över det arbete som skett i den egna verksamheten.

Målgrupp

Arbetslagsledare, ämneslagledare och ledare för andra grupper i alla skolformer.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kurstillfälle

Fortbildning i process
STOCKHOLM + DIGITALT, 6-7/10 i Stockholm (kl 9-16.30) & 8/11 Digital (kl 9-16.00)
. | 9 500 kr exkl moms
STHLM + DIGITAL SKOLA
Fortbildning i process
GÖTEBORG + DIGITALT, 13-14/10 i Göteborg (kl 9-16.30) & 17/11 Digital (kl 9-16.00)
. | 9 500 kr exkl moms
Göteborg + Digital för Alla skolformer
Fortbildning i process
KURSORT MALMÖ + DIGITAL KURS, 20-21/10 i Malmö (kl 9-16.30) & 25/11 Digital (kl 9-16.00)
. | 9 500 kr exkl moms
Malmö + Digital för Alla skolformer
Fortbildning i process
DIGITAL KURS, 26-27/10 och 29/11 kl 09.00-16.00
. | 8 700 kr exkl moms
Digital kurs för Alla skolformer

Din bok har lagts till i varukorgen

Går att boka med grupprabatt

Är ni 10 eller fler på arbetsplatsen som planerar fortbildning under kommande året? Använd vår grupprabatt!

Läs mer här >>