Lärande och undervisning

Hjärnan och ett smartare lärande (fd Hjärnsmart)

– hjärnans krav på pedagogiken
Använd hormonerna till er fördel i undervisningen och hjälp hjärnan att trampa upp kunskapsstigarna. Boka en uppdragsfortbildning för lärare i gymnasieskolan som vill skapa hjärnsmart undervisning.

Om fortbildningen

Hjärn- och motivationsforskning vinner mark i skolan och enligt rapporten Skola 2031 uppger nästan tre fjärdedelar av lärarna att de vill lära sig mer om detta. Vad får vi då om vi förenar den pedagogiska och didaktiska kunskapen med forskning om inlärning och hjärnans krav? Det hjälper oss att effektivisera vår undervisning och stötta eleverna till ett mer hållbart lärande. Med medvetna val i hur vi planerar vår undervisning kan vi hålla stresshormonerna i schack och hjälpa eleverna att utveckla sina minnesprocesser. Då kan vi se radikala effekter på deras lärande.  Välkommen till en fortbildning som ger dig fler strategier som främjar lärandet.

Målgrupp

Lärare, specialpedagoger och skolledare i gymnasieskolan

Innehåll

Hur hjälper ni eleverna att skapa hållbara minnesprocesser?
Att skapa kopplingar mellan hjärnans nervceller kräver aktivt tänkande. I början av lärandet kan det bli motigt eftersom kopplingarna är svaga. Lärande kräver aktiva tankar och att skapa minnesprocesser kräver träning och upprepning. Information från korttidsminnet ska in i långtidsminnet. Dessa processer kräver fokus och koncentration. Under fortbildningen får ni lära er hur ni aktivt kan träna era elever så att de på ett bättre sätt kan koncentrera sig och sätta fokus för hållbara minnesprocesser.

Hur skapar ni balans mellan krävande tankeprocesser och vila för hjärnan under lektionerna?
Dopamin är kopplat till hjärnans belöningssystem och hjälper oss att hålla kvar vår uppmärksamhet. Detta är dock en mycket energikrävande process och vi tappar koncentrationen efter ett tag. I en lärandesituation behöver vi bli nyfikna och känna meningsfullhet för att kunna behålla uppmärksamheten tillräckligt länge för att skapa minnesprocesser. Fortbildningen ger er förståelse för hur spegelneuronerna kan skapa vitaliseringseffekter för er undervisning men också hur brainbreakers behövs för att skapa balans i hjärnan och lärandet.

Hur bygger ni inlärningsprocesser som hjälper eleverna att tänka aktivt?
Stressade elever får förhöjda halter av stresshormonet kortisol. Det gör att de tänker och lär sämre. Positiva känslor spelar en mycket viktig roll i alla lärprocesser och hjälper eleverna att behålla uppmärksamheten. Sätt också ljuset på det som fungerar. Cortex är inte fullt utvecklat förrän i 25-årsålder, vilket gör att känslorna ofta vinner över förnuftet. Fortbildningen tydliggör hur välmåendehormoner, som till exempel oxytocin, kan lindra stress. Ni får också lära er att bygga upp inlärningssituationer som bekräftar, engagerar och berör eleverna.

Hur lär ni eleverna att styra sitt belöningssystem?
Vi vill göra det som är kul och har en benägenhet att undvika det som känns jobbigt och tråkigt. Amygdala ger oss en känsla av obehag inför nya idéer och det okända. Ni kan lära eleverna att hantera de obehagliga känslorna inför något nytt genom att aktivera deras belöningssystem, som att förbereda, planera och analysera samt att arbeta mot kortsiktiga mål. På fortbildningen får du vetskap om vilka strategier som bäst påverkar hjärnans belöningssystem och främjar lärandet.

Genomförande

Fortbildningen bygger på teoretisk genomgång, dialog och reflektion samt konkreta verktyg som kan tillämpas i vardagen.

Mål

Ni får lära er hur ni ökar elevernas måluppfyllelse genom att planera och genomföra undervisning med hjärnan som verktyg.

Nyfiken?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Jonas Gille