Fortbildning för dig som arbetar med vux och sfi

Hur kan forskningen hjälpa den enskilde läraren i klassrummet?

Enligt skollagen ska undervisning vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men vad betyder det? Och hur ska lärarna få tid att sätta sig in i forskningen och omsätta den till framgångsrik praktik i klassrummet? De frågorna har Jesper Ersgård funderat kring och de vill han hjälpa oss att besvara i inspirationsföreläsningen Skolforskarna.


Läs mer om Skolforskarna

Ny utbildare: Ivana Eklund

Vi hälsar vår nya utbildare Ivana Eklund välkommen till Lärarfortbildning. Ivana är legitimerad lärare på sfi och har både lång yrkeserfarenhet och bred pedagogisk kompetens, inte minst inom webbaserat lärande och alfabetisering

I sin undervisning använder Ivana både surfplattor och lärplattform och utvecklar nivåanpassat multimodalt studiematerial. För att effektivisera deltagarnas läs- och skrivutveckling uppmuntrar hon till användandet av smarta telefoner i skolan och hemma, bl.a. genom att tillgängliggöra webbaserat material med hjälp av s.k. qr-koder.

Uppdragsfortbildning - när vi fortbildar på plats hos er!

Vid sidan av vår kurs- och konferensverksamhet så erbjuder vi uppdragsfortbildning. Våra utbildare reser över hela landet och genomför kundanpassad fortbildning. Vi fortbildar såväl större som mindre grupper. Målet är att ni ska få möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. När vi arbetar i process utvecklar vi nya sätt att arbeta på utifrån era förutsättningar. 

Som första utbildningsföretag ger vi dig nu möjlighet att själv sätta ihop din fortbildningsdag utifrån färdiga moduler. Vi kallar det för Modulera!. 2-4 moduler är lagom för en dag. Perfekt för dig som vill arbeta i process och fördjupa kunskaperna inom ett specifikt område.

Ni kan också välja bland våra utbildares färdiga till fortbildningsdagar, vad vi kallar Paketera!