Fortbildning för dig som arbetar med vux och sfi

Förstelärarnas rikskonferens 2019

Förstelärarnas rikskonferens 2019 fokuserar på hur förstelärare kan utveckla sitt ledarskap för ökat lärande för såväl elever som för kollegor. I försteläraruppdraget ingår vanligtvis att planera, organisera och leda utvecklingsprocesser på skolan. Forskare som John Hattie, Helen Timperley och Richard DuFour visar att elevers lärande bör stå i centrum för utvecklingsarbetet. För att lyckas med det krävs systematik och långsiktighet. Det förutsätter en förflyttning från allmänt kompetensutvecklingstänkande till professionellt lärande. Professionellt lärande är nära sammankopplat med den egna undervisningen och att lärare gemensamt arbetar i en undersökande och kunskapsbildande cykel för att förbättra undervisningen. Allt med syfte att utveckla elevers lärande.

Varmt välkommen till konferensen som precis som tidigare år går från ord till handling!

Läs mer och boka

Fortbildaren Ivana Eklund har digitala verktyg i fokus

Ivana Eklund använder både surfplattor och lärplattformar och utvecklar nivåanpassat multimodalt studiematerial. För att effektivisera deltagarnas läs- och skrivutveckling uppmuntrar hon till användandet av smarta telefoner i skolan och hemma, bl.a. genom att tillgängliggöra webbaserat material med hjälp av s.k. qr-koder. På Ivanas Youtube-kanal hittar du korta och användbara undervisningsfilmer för SFI.
Du träffar även Ivana på kursen Digitala resurser i sfi som går i Stockholm i höst. Välkommen!

Träna på bedömning och betygsättning tillsammans!

Många lärare sliter hårt med såväl bedömning som betygsättning eftersom de känner sig osäkra på vad som gäller. Vi vill råda bot på det och har i år tagit fram helt nya fortbildningar för både komvux och sfi. Den formativa verktygslådan handlar om hur ni omsätter Dylan Wiliams teorier till klassrumspraktik. Sätt rätt betyg handlar om att kunna sätta rättssäkra och likvärdiga betyg. 

Läs mer om våra fortbildningar här: 
Komvux formativa verktygslåda - Sfi:s formativa verktygslåda
Sätt rätt betyg i komvux - Sätt rätt betyg i sfi

Eller ring fortbildningsrådgivaren Jonas Gilletel: 08-737 67 65 så berättar han mer.

Uppdragsfortbildning - när vi fortbildar på plats hos er!

Vid sidan av vår kurs- och konferensverksamhet så erbjuder vi uppdragsfortbildning. Våra fortbildare reser över hela landet och genomför kundanpassad fortbildning där målet är att ni ska få möjlighet att utveckla en gemensam förståelse tillsammans. När vi arbetar i process utvecklar vi nya sätt att arbeta på utifrån era förutsättningar. 

Välj bland våra fortbildares färdiga paket under rubriken Paketera! eller skapa er egen fortbildningar dag med våra moduler under rubriken Modulera!