Distansundervisning

– rättssäkerhet, likvärdighet och digital didaktik

Kursen lär dig att:

  • Skapa tydliga strukturer som stöttar elevens lärande 
  • Skapa en meningsfull undervisning där eleverna äger sitt eget lärande

  • Använda strategier för kontroll och bedömning som passar distansundervisningen

Om kursen

Distansundervisningen utmanar både lärare och elever. Samtidigt som undervisningen håller god kvalitet måste vi se till att bedömningen sker rättssäkert. Hur gör vi då för att vår undervisning och planering stärker kunskapsutvecklingen, och hur bedömer vi eleverna när de sitter på andra sidan skärmen? Under kursdagen kommer du stundtals att få ta elevens perspektiv och prova på den undervisning som kursledaren lär ut.

Välkommen till en kurs som låter dig uppleva och lära. 

Innehåll

Hur designar vi undervisning som ger resultat digitalt?
Distansundervisningen har sin egen logik när det gäller planering och struktur. Eleverna behöver dessutom ta stort ansvar för sitt lärande. Därför behöver vi än mer än i reguljär undervisning också lära eleverna hur de kan äga sitt eget lärande. Kursen visar hur du kan lägga upp undervisning med en medveten plan kring vart du vill att eleverna ska nå och hur de ska utvecklas. 

Hur skapar vi meningsfullhet och delaktighet?
Meningsfullhet och delaktighet är nyckeln till lärande. Oavsett om vår digitala undervisning är distans eller fjärr så måste vi ha genomtänkta svar på frågorna vad, hur och varför. Dessutom måste vi anpassa undervisningen efter elevernas behov samtidigt som vi håller oss till ramarna i våra styrdokument. Här får ni vägledning i hur distans- eller fjärrundervisning kan bli meningsfull, där till och med interaktionen blir en naturlig del av lärandet.

Hur blir vi trygga i vår bedömning?
Det är stor skillnad på att testa elevernas kunskaper och att utveckla elevernas kunskaper. Även i distansundervisningen behöver vi arbeta formativt med fokus på lärandet. Men hur balanserar vi mellan undervisning och lärande kontra kontroll och bedömning när mycket sker digitalt? Det är även en utmaning att ha koll på eleverna eftersom allt kan uppleves mer flyktigt online. Vilka strategier eller verktyg kan vi använda för att ha koll, följa upp, få en överblick över vad eleverna gör eller vad de behöver göra, och hur kan vi bli mer trygga i vår bedömning?

Tips och verktyg

Kursen ger dig teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får du flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som du kan använda direkt efter fortbildningen.

Målgrupp

Sfi, Komvux, gymnasiet, folkhögskola

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl