Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

– språkutvecklande arbetssätt för A-D

Kursen lär dig att:

  • Undervisa i grundläggande läs- och skrivinlärning med vuxenrelevant innehåll
  • Skapa språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter
  • Integrera digitala verktyg och använda multimodala arbetssätt i undervisningen

Om kursen

De tre studievägarna gör att du som sfi-lärare möter elever med väldigt olika studiebakgrund och behov. Därför behöver vi anpassa våra arbetssätt för att möta detta. Den största utmaningen ligger i att utveckla vuxna elevers litteracitet när man samtidigt saknar ett gemensamt undervisningsspråk. Välkommen till en fortbildning som ger komprimerad kunskap för er som saknar möjlighet att investera den stora mängd tid Skolverkets stödmaterial kräver.

Innehåll

Hur undervisar ni elever med kort eller ingen skolbakgrund?
Här får ni kunskap om hur eleverna kan lära sig strategier för att hantera skrift i vardagen, och förståelse för hur undervisningen kan fungera som en brygga mellan den privata domänen och skoldomänen. Fortbildningen ger både teoretisk och praktisk kunskap i hur vi ska undervisa vuxna med kort eller ingen studiebakgrund, men svarar också på frågan varför. Vi synar begreppet litteracitet och tittar på fungerande metoder.

Hur utgår ni från vuxnas kontexter och elevernas egna erfarenheter?
Eleverna behöver känna att det de lär sig är användbart och att de blir bekräftade som tänkande och erfarna vuxna. Ni får lära er hur ni kan skapa undervisning som tar vara på elevernas erfarenheter, är meningsfull, vuxenrelevant, håller ett funktionellt perspektiv och är förankrad i en kontext.

Hur konstruerar ni språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter?
Det här både är en konst och en utmaning. Under fortbildningen reflekterar vi runt balansen mellan att ge hög stöttning i språkutvecklingen men samtidigt utmana eleverna kognitivt som de vuxna tänkare de är. Ett språkutvecklande arbetssätt kräver också olika uttrycksformer där multimodalitet och digitala verktyg integreras i undervisningen.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen. Ta med en digital enhet med internetuppkoppling. 

  • Exempel på hur ni kan använda flerspråkighet som resurs i klassrummet
  • Hur ni kan stimulera eleverna till att våga ta till egna språkliga lösningar
  • Tips till undervisningen runt avkodning, ljudning, läsflyt, stavning och uttal

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Kursadministratör

Anna Ljungdahl

Välj kursort!

DIGITAL KURS, 8 november 2021
Kl 09.00-15.30 | 3.350kr exkl moms
Boka
Stockholm, 19 november 2021
09.00 - 16.30 | 3.750kr exkl moms
Boka

Din bok har lagts till i varukorgen

Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset för dig som träffar oss på plats.