Grundläggande litteracitetsundervisning i sfi

– språkutvecklande arbetssätt för A-D

Kursen lär dig att:

  • Undervisa i grundläggande läs- och skrivinlärning med vuxenrelevant innehåll
  • Skapa språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter
  • Använda material som kombinerar text, bild, animationer och ljud
Omarbetad version, tidigare ”Alfabetisering”

Om kursen

De sammanhållna studievägarna gör att lärare på alla nivåer i sfi-undervisningen nu kan möta elever med kort eller ingen skolbakgrund. Eftersom kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg, behöver vi anpassa progressionstakt och arbetssätt. Välkommen till en fortbildning som ger komprimerad kunskap för er som saknar möjlighet att investera den stora mängd tid Skolverkets stödmaterial kräver.

Innehåll

Hur undervisar ni elever med kort eller ingen skolbakgrund?
Fortbildningen ger komprimerad kunskap för er som saknar möjlighet att investera den stora mängd tid Skolverkets stödmaterial kräver. Här får ni kunskap om hur eleverna kan lära sig strategier för att hantera skrift i vardagen, och förståelse för hur den här elevgruppen tolkar omvärlden och tar in ny kunskap. Vi synar begreppet litteracitet och tittar på fungerande metoder.

Hur utgår ni från vuxnas kontexter och elevernas egna erfarenheter?
Eleverna behöver känna att det de lär sig är användbart och att de blir bekräftade som tänkande och erfarna vuxna. Ni får lära er hur ni kan skapa undervisning som tar vara på elevernas erfarenheter, är meningsfull, vuxenrelevant, håller ett funktionellt perspektiv och är förankrad i en kontext.

Hur konstruerar ni språkutvecklande och kognitivt utmanande uppgifter?
Det här både är en konst och en utmaning. Under fortbildningen reflekterar vi runt elevernas behov av att växla mellan olika uttrycksformer och vilket stöd de kan få av digitala resurser. Vi tittar också på olika sätt att stötta elevernas språkutveckling, t.ex. med bilder.

Tips och verktyg

Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion. Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni själv kan använda direkt efter fortbildningen. Ta med en digital enhet med internetuppkoppling. 

  • Exempel på hur ni kan använda flerspråkighet som resurs i klassrummet
  • Så kan ni stimulera eleverna till att våga ta till egna språkliga lösningar
  • Tips till undervisningen runt avkodning, ljudning, läsflyt, stavning och uttal

Målgrupp

Sfi-lärare, skolledare, lärare i språkintroduktion, modersmålslärare

Kontaktpersoner

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor.

Välj kursort!

Stockholm, 13 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl. moms
Boka
Göteborg, 22 november 2019
09.00 - 16.30 | 3.250 kr exkl moms
Boka
Vi är som mest 30 deltagare per kurs och du får ett kursintyg efter avslutad fortbildning. Lunch och kaffe ingår i priset.