Modulera!

Modulera! ger dig möjlighet att välja fritt bland våra moduler och forma din egen fortbildning. 2-4 moduler kan vara lagom för en dag. Perfekt även för dig som vill arbeta i process och fördjupa kunskaperna inom ett specifikt område.

Förskolans uppdrag
Lärmiljöer
Pedagogisk dokumentation
Systematiskt kvalitetsarbete
Specialpedagogik förskola
Digital kompetens