Vårt uppdrag är att hjälpa er att utvecklas!

FORTBILDNING FÖR SMÅ OCH STORA GRUPPER • PÅ PLATS ELLER DIGITALT • HANDLEDNING • FORTBILDNING I PROCESS ELLER INSPIRATIONSFÖRELÄSNING • VÄLJ BLAND FÄRDIGA PAKET • DESIGNA ER EGEN FORTBILDNING TILLSAMMANS MED OSS

Vi älskar att lösa problem och att hitta hållbara vägar framåt för er utveckling!

Vi på Lärarfortbildning är experter på lärande. Men vi är också experter på att få medarbetare och ledare att driva utveckling framåt tillsammans.

Mål, idéer, verktyg, lust och energi
Att lyckas idag handlar ofta om konsten att lära och lära nytt. Kan vi dessutom göra det tillsammans med våra kollegor så blir det en härlig dynamik när insikter växlar över till handlingskraft. Utveckling föder energi och vi älskar den här magin! Med 30 års erfarenhet av att utveckla skolor och förskolor vill vi påstå att våra fortbildare är proffs på det här. 

Berätta vilka utmaningar ni står inför och vilka problem ni upplever så kommer vi med några förslag på hur lösningar för hur vi kan hjälpa er. 

Vår fortbildningsrådgivare:
  • Jonas Gille, 0708-59 44 84 för förskola och vux/sfi
  • Evert Norberg, 0708-50 48 03 för gymnasieskola, grundskola, fritidshem, förskoleklass och särskola
Hör av dig till oss idag så sätter vi igång!

Vill du utgå från våra färdiga upplägg?

Vux

Föredrar du en inspirationsföreläsning?

Eller är du nyfiken på hur vi tillsammans kan arbeta för skolutveckling?