Skräddarsydd internutbildning för små och stora grupper

Utvecklingsprocesser sätter vi igång tillsammans!
När ni vill utveckla en gemensam förståelse i kollegiet så är uppdragsfortbildning den fortbildningsform som vi rekommenderar. Vi arbetar i process och startar där ni befinner er.

Ni får föreläsningar av högsta kvalitet som ger er ett gemensamt språk för utveckling och skapar förståelse och nyfikenhet att lära mer. Ni får problematisera aktuell forskning. Ni får laborera, undersöka, ställa frågor och reflektera. Ni får verktyg och praktiska tips som ni kan använda direkt efter fortbildningen. 

Vi fortbildar på plats hos er eller digitalt. Kontakta din fortbildningsrådgivare (se längst ner på sidan) för mer information eller fyll i en intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

Är du nyfiken på vad vi kan hjälpa er med när det gäller Skolutveckling så klicka här>>

Motivation och lärprocesser i särskolan
Specialpedagogik

 • Hur skapar ni struktur och sammanhang i undervisningen?
 • Hur får ni eleven att verkligen tänka?
 • Hur gör ni eleven medveten och delaktig?

Bedömning och betyg i grundsärskolan
Bedömning

 • Hur samspelar förmåga, stoff och kvalitet?
 • Hur arbetar vi med bedömningskedjans 8 steg i den pedagogiska planeringen?
 • Hur får vi en kvalitativ och likvärdig summativ bedömning?

Bedömning och betyg i gymnasiesärskolan
Bedömning

 • Hur samspelar förmåga, stoff och kvalitet?

 • Hur arbetar jag med bedömningskedjans 8 steg i den pedagogiska planeringen?

 • Hur får vi en kvalitativ och likvärdig summativ bedömning?

Elevens rätt till kommunikation
Ledarskap och kollegialt lärande

 • Hur skapar vi en kommunikativ lärmiljö med stöd av analoga verktyg?
 • Hur väcker vi elevernas lust att uttrycka sig och samspela med varandra?
 • Hur kan digitala verktyg stärka elevens kommunikativa förmågor?

Fortbildning för elevassistenter i särskolan
Lärande och undervisning

 • Utveckla elevens förmåga att kommunicera
 • Skapa goda och tillitsfulla relationer med eleven
 • Anpassa förhållningssätt och beteende utifrån olika funktionsvariationer
 • Bli en trygg ledare för elevens lärande
 • Arbeta medvetet utifrån skolans värdegrund och uppdrag

Kontakta mig

Jag hjälper dig gärna med dina frågor om uppdragsfortbildning.

Fortbildningsrådgivare

Evert Norberg Karkulahti